Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

iunie 20, 2022

Pogorârea Duhului Sfânt – Slătioara, 2022

În duminica Pogorârii Duhului Sfânt, cunoscută ca și Duminica Rusaliilor, prăznuim venirea Mângâietorului peste sfinții apostoli precum le-a fost făgăduit lor și totodată înființarea Bisericii Creștine. În această zi de bucurie au rânduit arhipăstorii noștri să se serbeze hramul principal al catedralei mitropolitane pentru ca Duhul Sfânt și Sfinții Apostoli să ne păzească de vrăjmașii Bisericii și să ne povățuiască pe calea cea anevoioasă a mântuirii. Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Episcopi Sofronie Suceveanul și Glicherie Ieșeanul, alături de un sobor de preoți, diaconi, psalți și creștini bine-credincioși.
iunie 7, 2022

Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic – Șaru Dornei, 2022

A șaptea duminică după Sfintele Paști este dedicată Sfinților Părinți care s-au adunat la primul sinod ecumenic în localitatea Niceea, sinod condus de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. În această zi binecuvântată, PS Episcop Sofronie Suceveanul a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de PS Episcopi Iosif Botoșăneanul și Glicherie Ieșeanul în una din bisericile Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Șaru Dornei, cu ocazia celebrării hramului mic al acestui sfânt locaș. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către PS Sofronie Suceveanul și a avut ca tematică principală importanța hotărârilor stabilite la primul sinod cel a toată lumea, printre […]
iunie 6, 2022

Înălțarea Domnului – Bogdănești, 2022

La patruzeci de zile de la Învierea Sa, Mântuitorul Se duce în Muntele Eleon, alături de Ucenicii Săi și Se înalță la cer, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl. Astăzi, când poporul cel bine-credincios sărbătorește Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, PS Episcop Sofronie Suceveanul a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia „Înălțarea Domnului”, Bogdănești, cu ocazia celebrării hramului principal al bisericii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul episcop a explicat succint minunea prăznuită astăzi, evidențiind diferite momente cheie din pericopa evanghelică așezată de sfinții părinți.
iunie 5, 2022

Duminica Orbului – Târgu Frumos, 2022

În duminica a VI-a după Învierea Domnului, Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne prezintă minunea Mântuitorului Hristos care a vindecat un orb din naștere. În această zi, la invitația părintelui paroh Petru Tărăbuță, Preasfințitul Episcop Sofronie Suceveanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Târgu Frumos alături de un sobor de preoți, diaconi și psalți.   Prilejul pentru care episcopul Sucevei a fost prezent în mijlocul creștinilor din această parohie este hirotonia întru treapta diaconiei a părintelui Lucian Tărăbiță, fiul cel mare al părintelui paroh. Cu această ocazie, PS Sofronie l-a felicitat pe […]
Show Buttons
Hide Buttons