Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

noiembrie 22, 2023

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Buda, 2023

În ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a 8-a a lunii noiembrie, PS Episcop Sofronie Suceveanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în cadrul Mănăstirii „Duminica Mironosițelor” din localitatea Buda, cu ocazia celebrării celui de-al doilea hram al acesteia. Cu acest prilej, ziua aceasta a fost marcată de prima slujbă săvârșită în biserica nouă din incinta locașului de cult. Eparhului Sucevei i s-au alăturat în rugăciune credincioși atât din localitatea suceveană, cât și din împrejurimi.
noiembrie 23, 2021

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – Fântâna Mare, 2021

În ziua a opta a lunii noiembrie Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor puterilor cerești care sunt organizate în nouă cete precum : Îngeri, Arhangheli, Începătorii, Stăpânii, Domnii, Puteri, Tronuri, Heruvimi și Serafimi. Așadar, în această zi de bucurie duhovnicească, PS Sofronie Suceveanul a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia „Sfânta Treime”, Fântâna Mare, cu ocazia serbării celui de-al doilea hram al acesteia. S-au alăturat episcopului Sucevei și un sobor de preoți, psalți și credincioși, care au înălțat rugăciunile lor către cele nouă cete de îngeri pentru a le fi mijlocitori în fața […]
noiembrie 22, 2015

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În data de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe cei mai îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar și pe soborul tuturor îngerilor. Acești doi Sfinți Îngeri au fost cei care au stat lângă Tronul Dumnezeirii și au fost părtași ai tainelor Dumnezeiești. Dacă în Vechiul Testament Sfântul Arhanghel Mihail a fost cel care conducea poporul lui Israel prin pustie, a fost cel care i-a ajutat în războaiele cu potrivnicii, Sfântul Arhanghel Gavriil a fost cel care aducea veștile cele frumoase: nașterea Proorocului și Înaintemergătorului Ioan, dar și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, precum și începutul mântuirii […]
Show Buttons
Hide Buttons