Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

ianuarie 18, 2023

Comunicat adresat creștinilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” (Matei 7, 21)   IUBIȚILOR CREDINCIOȘI,   Omul, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa, are posibilitatea, odată ce e în dreapta credință și face faptele credinței, să se mântuiască. Diavolul, căzut din cer din cauza mândriei, va duce întotdeauna o luptă împotriva creației lui Dumnezeu, luptă care se răsfrânge asupra întregii creștinătăți drept-slăvitoare. La începtului erei creștine, această luptă a luat forma represaliilor păgâne, mai pe urmă, intrând în interior, diavolul a uneltit erezii, folosindu-se de persoane […]
mai 23, 2022

Despre oprirea de slujbă și caterisirea clericului

La Praznicul cel mare al Cincizecimii, Sfinții Apostoli adunați la rugăciune au primit, în chip de limbi de foc, pe Duhul cel Preasfânt și au început să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea. Astfel, în acea Duminică a fost instituită Biserica, instituție divino-umană, ce are ca scop mântuirea credincioșilor. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune către Timotei, ucenicul său: „Din această pricină, îţi amintesc să aprinzi şi mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele.” (II Timotei 1, 6). Apostolii au transmis mai departe, prin punerea mâinilor, Harul Sfântului Duh, hirotonind episcopi, preoți […]
martie 4, 2022

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte…”

Cei ce vor cerceta istoria bisericească, vor vedea că de-a lungul anilor, au fost mulți cei care au provocat sminteli și au încercat să dezbine comunitățile de creștini. Mântuitorul nostru ne-a arătat că deși se cade să vină smintelile, totuși cei prin care vor veni aceste sminteli, vor fi aprig pedepsiți. Pentru a înțelege mai bine cât de grav este păcatul smintelii, trebuie să auzim cuvintele lui Hristos, care zice: „Iar cine va sminti pe unul dintr-acești mici, care cred întru mine, mai de folos i-ar fi lui ca să iși spânzure o piatră de moară de grumazul lui și […]
februarie 18, 2022

Notificare către dl. Ilășoaia Gabriel

Către, Dl. ILĂȘOAIA GABRIEL, Subscrisa, Asociația religioasă ,,Biserica ortodoxă de stil vechi din România”, cu sediul în sat Slătioara, com. Râșca, jud. Suceava, prin reprezentant legal, formulez următoarea: N O T I F I C A R E Prin care vă rugăm să renunțați la agresiunea verbala, la amenințări, să defăimați în mediul online, pe rețelele de socializare și pe platforma Youtube, Biserica Ortodoxă de stil vechi din România prin preoții care o slujesc cu devotament și dăruire totală, deoarece cyberbullying lasă amprente digitale – înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a putea […]
Show Buttons
Hide Buttons