Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

aprilie 15, 2024

Clevetirea – veninul cu care se hrănește omul modern

„Demonii încearcă în tot chipul să ne facă să păcătuim. Însă atunci când nu izbutesc, ne împing să-i judecăm pe cei ce păcătuiesc.”(Sf. Ioan Scărarul) Știm cu toții că epoca aceasta în care trăim aproape că ne impune zilnic să judecăm aproapele. Și poate că în unele cazuri este chiar necesar, de pildă în cazul alegerii regimului politic, că tot este un an în care vor fi multe alegeri electorale. De asemenea, tot ce ține de actele juridice au ca și fundament judecata. De asemenea, oriunde există examene există și judecată. Dar să fim cu luare aminte, căci chiar dacă […]
iulie 5, 2023

Din suflet de păstor, pentru sufletele credincioșilor

„Drept aceea, luați aminte de voi și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-au pus pe voi episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câștigat cu sângele său. Că eu știu aceasta, că după ducerea mea vor intra lupi grei întru voi, care nu vor cruța turma. Și dintru voi înși-vă se vor scula bărbați, grăind îndărătnicii, ca să tragă pe ucenici după dânșii. Pentru aceea, priveghiați, aducându-vă aminte că trei ani, noaptea și ziua, n-am încetat cu lacrimi învățând pe fiecare din voi.” (Fapte 20:28-31). Cuvântul de mai sus este rostit de Sfântul Apostol […]
mai 8, 2023

Comunicat al PS Episcop Sofronie Suceveanul despre RTOC

Iubiților credincioși, Hristos a înviat! Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns și la Sfintele Sărbători Pascale, care sper că v-au regăsit pe fiecare împăcați atât cu voi înșivă, cât și cu aproapele dumneavoastră. Ca de fiecare dată, să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a trimis și în acest an dragostea și binecuvântarea Sa prin Sfânta Lumină ce s-a pogorât la Ierusalim și nădăjduim ca prin acest adevăr de necontestat să realizeze creștinii că Dumnezeul nostru nu ne-a uitat, chiar dacă noi Îl uităm de multe ori și ne amintim de El poate doar în timpuri de răstriște și necaz. Deși […]
ianuarie 18, 2023

Comunicat adresat creștinilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” (Matei 7, 21)   IUBIȚILOR CREDINCIOȘI,   Omul, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa, are posibilitatea, odată ce e în dreapta credință și face faptele credinței, să se mântuiască. Diavolul, căzut din cer din cauza mândriei, va duce întotdeauna o luptă împotriva creației lui Dumnezeu, luptă care se răsfrânge asupra întregii creștinătăți drept-slăvitoare. La începtului erei creștine, această luptă a luat forma represaliilor păgâne, mai pe urmă, intrând în interior, diavolul a uneltit erezii, folosindu-se de persoane […]
Show Buttons
Hide Buttons