Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

iulie 5, 2023

Din suflet de păstor, pentru sufletele credincioșilor

„Drept aceea, luați aminte de voi și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-au pus pe voi episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câștigat cu sângele său. Că eu știu aceasta, că după ducerea mea vor intra lupi grei întru voi, care nu vor cruța turma. Și dintru voi înși-vă se vor scula bărbați, grăind îndărătnicii, ca să tragă pe ucenici după dânșii. Pentru aceea, priveghiați, aducându-vă aminte că trei ani, noaptea și ziua, n-am încetat cu lacrimi învățând pe fiecare din voi.” (Fapte 20:28-31). Cuvântul de mai sus este rostit de Sfântul Apostol […]
mai 8, 2023

Comunicat al PS Episcop Sofronie Suceveanul despre RTOC

Iubiților credincioși, Hristos a înviat! Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns și la Sfintele Sărbători Pascale, care sper că v-au regăsit pe fiecare împăcați atât cu voi înșivă, cât și cu aproapele dumneavoastră. Ca de fiecare dată, să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a trimis și în acest an dragostea și binecuvântarea Sa prin Sfânta Lumină ce s-a pogorât la Ierusalim și nădăjduim ca prin acest adevăr de necontestat să realizeze creștinii că Dumnezeul nostru nu ne-a uitat, chiar dacă noi Îl uităm de multe ori și ne amintim de El poate doar în timpuri de răstriște și necaz. Deși […]
ianuarie 18, 2023

Comunicat adresat creștinilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” (Matei 7, 21)   IUBIȚILOR CREDINCIOȘI,   Omul, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa, are posibilitatea, odată ce e în dreapta credință și face faptele credinței, să se mântuiască. Diavolul, căzut din cer din cauza mândriei, va duce întotdeauna o luptă împotriva creației lui Dumnezeu, luptă care se răsfrânge asupra întregii creștinătăți drept-slăvitoare. La începtului erei creștine, această luptă a luat forma represaliilor păgâne, mai pe urmă, intrând în interior, diavolul a uneltit erezii, folosindu-se de persoane […]
mai 23, 2022

Despre oprirea de slujbă și caterisirea clericului

La Praznicul cel mare al Cincizecimii, Sfinții Apostoli adunați la rugăciune au primit, în chip de limbi de foc, pe Duhul cel Preasfânt și au început să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea. Astfel, în acea Duminică a fost instituită Biserica, instituție divino-umană, ce are ca scop mântuirea credincioșilor. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune către Timotei, ucenicul său: „Din această pricină, îţi amintesc să aprinzi şi mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele.” (II Timotei 1, 6). Apostolii au transmis mai departe, prin punerea mâinilor, Harul Sfântului Duh, hirotonind episcopi, preoți […]
Show Buttons
Hide Buttons