Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

mai 23, 2022

Despre oprirea de slujbă și caterisirea clericului

La Praznicul cel mare al Cincizecimii, Sfinții Apostoli adunați la rugăciune au primit, în chip de limbi de foc, pe Duhul cel Preasfânt și au început să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea. Astfel, în acea Duminică a fost instituită Biserica, instituție divino-umană, ce are ca scop mântuirea credincioșilor. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune către Timotei, ucenicul său: „Din această pricină, îţi amintesc să aprinzi şi mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele.” (II Timotei 1, 6). Apostolii au transmis mai departe, prin punerea mâinilor, Harul Sfântului Duh, hirotonind episcopi, preoți […]
martie 4, 2022

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte…”

Cei ce vor cerceta istoria bisericească, vor vedea că de-a lungul anilor, au fost mulți cei care au provocat sminteli și au încercat să dezbine comunitățile de creștini. Mântuitorul nostru ne-a arătat că deși se cade să vină smintelile, totuși cei prin care vor veni aceste sminteli, vor fi aprig pedepsiți. Pentru a înțelege mai bine cât de grav este păcatul smintelii, trebuie să auzim cuvintele lui Hristos, care zice: „Iar cine va sminti pe unul dintr-acești mici, care cred întru mine, mai de folos i-ar fi lui ca să iși spânzure o piatră de moară de grumazul lui și […]
februarie 18, 2022

Notificare către dl. Ilășoaia Gabriel

Către, Dl. ILĂȘOAIA GABRIEL, Subscrisa, Asociația religioasă ,,Biserica ortodoxă de stil vechi din România”, cu sediul în sat Slătioara, com. Râșca, jud. Suceava, prin reprezentant legal, formulez următoarea: N O T I F I C A R E Prin care vă rugăm să renunțați la agresiunea verbala, la amenințări, să defăimați în mediul online, pe rețelele de socializare și pe platforma Youtube, Biserica Ortodoxă de stil vechi din România prin preoții care o slujesc cu devotament și dăruire totală, deoarece cyberbullying lasă amprente digitale – înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a putea […]
februarie 16, 2022
Manastirea "Sfantul IErarh Glicherie Marturisitorul"

„Stil” vechi sau „rit” vechi?

Încă de la Revoluție, pe multe din canalele de televiziune și radio au apărut multe știri cu privire la o categorie de oameni din România care nu sărbătoresc Crăciunul pe data de 25 decembrie, ci pe 7 ianuarie , conform calendarului oficial. Deși după schimbarea calendarului din anul 1924 mulți români au decis să rămână fideli tezaurului apostolic și patristic, totuși, fără să fim răutăcioși, cei care au rămas pe calendarul iulian (pe stil vechi) nu au fost recunoscuți ca atare, ci au fost introduși în aceeași oală cu ucrainienii, cu rușii sau cu lipovenii, fiind etichetați ca și creștini […]
Show Buttons
Hide Buttons