Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

noiembrie 7, 2018

Duminica Vindecarea îndrăciților din ținutul Gherghesenilor – Tâmboiești 2018

              ÎnDuminica Vindecarea îndrăcitului, Sfântul Evanghelist Luca ne istoriseşte,  zguduitoarea minune a vindecării demonizatului din Gadara. Gadarenii, sau Gherghesenii, erau un popor care locuia în ţinutul dinspre răsărit de Iordan, deosebit de iudei. Îndeletnicirea lor, creşterea porcilor, cu totul străină iudeilor, îi arată a fi de alt neam.               Minunea din această evanghelie ne arată că în faţa lui Dumnezeu mântuirea, salvarea de la pierzanie chiar şi a unui singur suflet, valorează mai mult decât toate turmele pământului. Pentru că sufletul este scânteia de viaţă pe care Dumnezeu a sădit-o în om după ce l-a plăsmuit pe acesta din pământ, […]
Show Buttons
Hide Buttons