Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

aprilie 21, 2019

Duminica Floriilor, Măgura 2019

În Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim, Ps Sofronie Suceveanul a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura.
aprilie 2, 2018

Intrarea Domnului în Ierusalim

Mai înainte de sărbătoarea Paștilor cu șase zile, Mântuitorul Hristos, după ce îl înviază pe Lazăr, intră triumfal, călare pe un asin, în cetatea Ierusalimului. Copiii și oamenii își întindeau hainele înaintea Mântuitorului, iar unii aveau în mâini ramuri de finic strigând: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israil! PS Episcop Sofronie Suceveanul a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sf. Pr. Ilie” din Slatina.
aprilie 18, 2017

Intrarea Domnului în Ierusalim

PS Sofronie Suceveanul a slujit în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim (sau a Floriilor) Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul.
aprilie 26, 2016

Duminica Floriilor

Mai înainte de paștele evreiesc cu șase zile și după ce l-a înviat din morți pe Lazăr, cel de patru zile mort, Mântuitorul Hristos intră călare pe un asin în cetatea Ierusalimului, fiind întâmpinat de popor mult care așternea haine înaintea Lui și rupeau ramuri de finici strigând: „Osana! Celui dintru înălțime!”. Intrarea triumfală a Mântuitorului Hristos a fost spre împlinirea proorociilor și spre încredințarea tuturor că El este Fiul lui Dumnezeu, calea, adevărul și viața. PS Episcop Sofronie Suceveanul a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul.
Show Buttons
Hide Buttons