Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

octombrie 23, 2023

Duminica a 20-a după Rusalii – Bacău, 2023

În duminica a 20-a după Rusalii, zi în care ni s-a prezentat pericopa evanghelică în care Mântuitorul învie pe singurul fiu al văduvei din Nain, PS Episcop Sofronie Sucevanul a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Bacău, alături de PC Pr. Protopop Eusebiu Marchidan. Cuvântul de învățătură, rostit la sfârșitul sfintei slujbe, a fost axat pe explicarea pasajului menționat anterior din Sfânta Evanghelie de la Luca, având ca puncte cheie pe de o parte, cele două ipostaze ale Domnului nostru Iisus Hristos(om-Dumnezeu), iar pe de altă parte, milostivirea Sa față de toți cei ce […]
Show Buttons
Hide Buttons