Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfântul Ioan Botezătorul
ianuarie 23, 2017
Duminica fiului risipitor și Sfinții Trei Ierarhi
februarie 13, 2017
Arata tot

Vizita PS Episcop Sofronie Suceveanul în Kenya

„Mari sunt isprăvile credinței!” spune un tropar al Bisericii. Lucrarea apostolească, după cum spune și acel frumos prochimen „în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor” nu a cunoscut hotar și Ortodoxia s-a propovăduit pretutindeni. Și iată că, prin Pronia Dumnezeiască și prin lucrarea PS Episcop Ambrozie de Methoni, Ortodoxia a ajuns și în ținuturile Africii, mai exact în țara prin care trece Ecuatorul, . Și pentru că un bun păstor cercetează turma sa, PS Episcop Ambrozie a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirile din Kenya. Alături de Preasfinția sa, Mitropoliții de Pireu și Salamina și de Attica și Viotias și PS Episcop Sofronie Suceveanul au slujit Sfânta Liturghie sâmbătă la parohia Sf Apostol Pavel din localitatea .

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons