Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Duminica după Nașterea Domnului – Râșca, 2020
ianuarie 14, 2021
Ne vaccinăm?
ianuarie 16, 2021
Arata tot

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, Sf. Ierarh Vasilie – Fălticeni, 2021

Împlinindu-se opt zile de la Naştere, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit a primi tăierea împrejur, pe de o parte ca să împlinească legea, cum spune în Evanghelie: „N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc”, pentru că El se supunea legii, ca pe cei vinovaţi şi robiţi de dânsa să-i facă liberi, precum zice apostolul: A trimis Dumnezeu pe Fiul Său, Care S-a născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere; iar pe de alta ca să se arate că a luat trup adevărat şi să astupe gurile eretice, care ziceau că Hristos n-ar fi luat trup omenesc, ci cu nălucire S-ar fi născut.

Drept aceea, S-a tăiat împrejur, ca să fie arătat omenirii; pentru că de nu S-ar fi îmbrăcat cu trupul nostru, apoi cum ar fi fost cu putinţă să se taie împrejur nălucirea, iar nu trupul, fiindcă grăieşte Sfântul Efrem Sirul: „Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat Iosif împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat S-a şi tăiat împrejur ca un om, şi cu sângele Său S-a roşit Pruncul, ca un fiu omenesc şi, durându-L, plângea, precum se cădea firii omeneşti”.

În prima zi din anul calendaristic, îl serbăm și pe Sfântul Ierarh Vasilie cel Mare, care a trăit în vremea Sfântului si marelui împarat Constantin și, până în zilele impăratului Valens, cel căzut în ratacirea lui Arie. Sfântul Vasilie a dus o luptă aprigă, cu scrisul și cuvântul, luminând creștinătatea și apărând dogma Sfintei Treimi. Acesta, totodată, a îndreptat și unele lipsuri ale monahismului din timpul său, chemându-i pe moanahi să se nevoiască nu numai în folosul mântuirii persoanale, ci și în folosul aproapelui. Este cel dintâi ierarh care a întemeiat, pe langă Biserică, azile și spitale, în ajutorul celor săraci și neputincioși, îndemnând pe cei instăriți să folosească avuțiile lor, ajutând pe cei nevoiași și lipsiți. S-a mutat către Domnul la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie, plâns de credincioși si de necredincioși, care-l iubeau și-l cinsteau pentru bunătatea și înțelepciunea lui.

În această zi plină de însemnătate spirituală și duhovniceasă, parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Fălticeni, a avut bucuria de a-l primi în mijlocul acesteia la slujba privegherii și a sfintei liurghii pe PS Sofronie Suceveanul, episcopul locului, care a citit atât seara, cât și a doua zi după liturghie, binecunoscutele molifte ale Sfântului Ierarh Vasilie cel Mare.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons