Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Nomenclatura Bisericii de Stil Vechi din România
februarie 11, 2022
Manastirea "Sfantul IErarh Glicherie Marturisitorul"
„Stil” vechi sau „rit” vechi?
februarie 16, 2022
Arata tot

Sfaturi mântuitoare în vremuri de prigoană

Fratilor creștini,

Sfântul Evanghelist Matei ne prezintă în Evanghelia sa, în cap. 10, vers. 16, o îndrumare despre cum ar trebui să fie creștinii și anume: „Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii”. Înțelecpiunea şarpelui constă, după tâlcuitori, în faptul că, atunci când baţi un şarpe, acesta îşi fereşte mai ales capul de la lovituri. Tot aşa şi creştinul, în necazuri şi în situaţii dificile, trebuie să-şi păzească mai ales credinţa. În ceea ce privește blândețea porumbelului, aceasta înseamnă nerăutatea şi iertarea în supărări sau necazuri şi în altele de acelaşi fel.

Pentru că trăim aceste tulburi, vreau să vă rog să fiți cu luare aminte la aceste cuvinte, îndrumându-vă să fiți înțelepți în ceea ce faceți, gândiți sau judecați. Meditați asupra acestor lucruri, ocupați-vă timpul cu rodirea faptelor bune și a rugăciunii, lăsați hotărârile ce privesc în seama Sfântului Sinod și respectați-i-le cu sfințenie pentru că ascultarea vă păzește de păcat.

Știm prea bine că ne-a învățat de-a lungul timpului să cercetăm scripturile, adică să citim Biblia cu luare aminte și cu frică de Dumnezeu. Prin urmare, pentru a veni în sprijinul frățiilor voastre, vă transmit câteva pilde din Vechiul și Noul Testament, furnizate în contexte asemănătoare cu cea prin care trecem și noi astăzi, fiind mai actuale ca oricând:

„<<Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea.>> Căci inima acestui popor s-a împietrit; au tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au auzit.” (Matei 13.10-17)

„Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta. Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe; Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire. Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; Iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica…”(Pildele lui Solomon 4.13-19).

Pentru a se asigura că va câștiga lupta, regele Saul trebuia să-l aștepte pe profetul Samuel să vină și să aducă jertfă lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce timpul trecea și oamenii deveneau nerăbdători, Saul a adus el însuși jertfa Domnului. Când Samuel a vrut sa știe de ce a făcut asta, Saul a răspuns: „când am văzut ca poporul se împrăștie de lângă mine… am adus arderea de tot”. Samuel i-a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun… Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; dar acum domnia ta nu va dăinui.” Astfel, pentru că Saul a avut nevoie de aprobarea oamenilor, el a pierdut totul. Poate nu e ușor și confortabil să spui adevărul, dar Sfânta Scriptura ne invață să facem așa cum a făcut Samuel.

A fi pe placul oamenilor este un lucru total necinstit, pentru că le spui celorlalți ceea ce vor ei să audă, în loc să le spui ceea ce vrea Dumnezeu, adică adevarul. Nu poți fi nepoliticos și insensibil, dar nici nu poți fi intimidat. Doar pentru că cineva nu dorește sa audă adevărul sau altcineva nu recunoaște adevărul, acest lucru, ca și cleric, nu-ți anulează responsabilitatea de a-l rosti. Unul dintre modurile prin care ne călăuzește Dumnezeu este pacea lăuntrică în strânsă legatură cu adevărul pe care-l reprezinți. Și apostolul Pavel scrie: „sa urmărim lucrurile care duc la pace”.

Când ceva este greșit spune-o! Domnul Iisus le-a spus ucenicilor „Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșiți… și scuturați praful de pe picioarele voastre.” Când o persoană din preajma ta încearcă sa te oprească sa faci ceea ce știi că este corect, e timpul s-o dai la o parte și să continui să înaintezi!

Așadar, nu de aprobarea oamenilor avem nevoie, ci de aprobarea lui Dumnezeu, scrisă cu harul Duhului Sfânt în Sfintele Canoane! Nu vă lăsați amăgiți de cei ce vor să „apere” prin modalități lumești, apelând la autoritatea puterilor trecătoare ale lumii. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca autoritățile lumești să domine și să conducă biserica cea vie, fiți siguri că astăzi nu ne mai puteam numi creștini păstrători ai adevăratei credințe, sau și mai rău, cine știe dacă Pronia Cerească s-ar fi milostivit să țină această lume până în zilele noastre.

Stați aproape de biserică, de preoți, de duhovnici, consultați-vă cu ei în ceea ce întreprindeți. Sfârșitul este aproape, la fel și Împărăția Lui Dumnezeu. O judecată proastă, ca și o minciună, te poate despărți de împărăția cereacă și de Dumnezeul cel viu. Fiți cu luare aminte și cu băgare de seamă!

Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă apere de cel rău și de slujitorii lui!

PS Episcop Sofronie Suceveanul

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons