Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfințirea paraclisului mănăstirii „Sfântul Toma” – Brașov 2018
august 3, 2018
Punerea pietrei fundamentale – Roșiori 2018
august 6, 2018
Arata tot

Patria Sfântului Ilie, proorocul lui Dumnezeu, a fost ţara Galaadului, de cealaltă parte de Iordan, care se învecinează cu Arabia şi cu cetatea Tesvi, după care s-a numit şi Tesviteanul. El s-a născut din seminţia lui Aaron, din tată cu numele Sovac. În timpul în care maica sa l-a născut, Sovac, tatăl lui, a văzut nişte bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, vorbind cu pruncul şi învelindu-l pe el cu foc, băgîndu-i văpaie de foc în gură, ca să mănînce. Aceasta văzînd-o tatăl său şi spăimîntîndu-se, s-a dus la Ierusalim şi a spus preoţilor vedenia sa. Unul din acei preoţi, bărbat mai înainte- văzător, i-a zis: „Omule, nu te teme de vedenia aceea pentru pruncul tău, dar să ştii că el va fi locaş al luminii darului lui Dumnezeu şi cuvîntul lui va fi ca focul de puternic şi de lucrător. Rîvna lui către Domnul şi viaţa lui fiind bineplăcută lui Dumnezeu, va judeca pe Israil cu sabie şi cu foc”.  (Continuare)

Biserica din satul Slatina și-a sărbătorit astăzi patronul Bisericii, pe Sfântul Prooroc și Înaintemergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos, Ilie. La invitația părintelui paroh Gheorghe Ionaș, PS Sofronie Suceveanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie însoțit de preoți și diaconi din satele din jur.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons