Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Duminica a 2-a după Cincizecime – Măgura, 2021
iulie 7, 2021
Sfintire Paiseni, 2021
august 10, 2021
Arata tot

Sfânta Taină a Botezului

+PS Episcop Sofronie Suceveanul
 

Sfânta Taină a Botezului

 
Mântuitorul Iisus Hristos le poruncește ucenicilor să meargă și să propovăduiască Evanghelia în toată lumea: „învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am spus vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”(Matei 28, 19-20). În altă pericopă evanghelică, Mântuitorul face o altă referire la botez: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.” (Marcu 16, 16).

Într-adevăr, la porunca Domnului, ucenicii împânzesc cuvântul Evangheliei la toată zidirea. Astfel, începe acea luptă a apostolilor de a scoate din întuneric și din umbra morții pe toți oamenii și, prin baia Sfântului Botez, să îi aducă la lumina cea adevărată, la Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Încă din Faptele Apostolilor aflăm că în ziua Cincizecimii, când Duhul cel Preasfânt S-a pogorât peste Ucenici, aceștia au început a vorbi în alte limbi, astfel încât toți cei care erau în Ierusalim, indiferent de naționalitatea lor, au putut auzi cele ce Sfântul Apostol Petru și ceilalți apostoli le grăiau; „cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.” (Fapte 2, 41).

Prin această Taină care reprezintă, de fapt, cheia Împărăției Cerurilor, cel botezat începe să întemeieze o legătură deosebită cu Dumnezeu, i se spală atât păcatul strămoșesc, păcatul neascultării săvârșit de proto-părinți în Eden, cât și toate celelalte alte păcate pe care omul le-a săvârșit. Îmbrăcându-se în haina imaculată a dreptății, omul intră într-o altă etapă a vieții sale, „leapădă pe omul cel vechi, stricăcios cu poftele înșelăciunii și se îmbracă în cel nou, ce este înnoit după chipul Celui ce l-a zidit pe dânsul” (Rugăciunea de sfințire a apei Botezului). Astfel, Taina Sfântului Botez are o importanță crucială în ceea ce privește mântuirea omului.

În decursul istoriei creștine au existat mulți care au adus inovații în ceea ce privește rânduiala săvârșirii Sfântului Botez. Unii săvârșeau o singură afundare, alții afundau numai în numele Tatălui, alții doar în numele Fiului și așa mai departe. De aceea, atât Sfinții Apostoli, cât și Sfinții Părinți, au așezat niște reguli, niște canoane, prin care episcopul sau preotul să poată aduce la bun sfârșit lucrarea tainei. Cuvântul „botez” (în greacă: βάπτισμα, de la verbul βάπτω → βαπτίζω) are mai multe sensuri, dar poate presupun intrarea cuiva sau introducerea a ceva într-un lichid, apoi scoaterea din acesta. Deci, pentru limbajul biblic şi patristic, botezul fără afundare totală în apă este un nonsens, iar Apostolii şi Sfinţii Părinţi folosesc anume acest termen şi nu altul care să reflecte vreun alt mod în care s-ar săvârși această taină. Canonul 50 Apostolic spune în felul următor: „Dacă vreun episcop sau prezviter nu va săvârși trei afundări ale unei Taine, ci o afundare, care se dă întru Moartea Domnului, să se caterisească.” Astfel, rânduiala Botezului este una și singură: trei afundări complete în apa din cristelniță, fiecare dintre ele în numele unei Persoane a Sfintei Treimi. Desigur, pentru cazuri cu totul și cu totul deosebite, în care se pune în calcul viața copilului (cum ar fi cei născuți prematur), botezul se poate face și prin stropire, invocându-se aceeași formulă: „se botează robul/roaba lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”. Dacă bebelușul supraviețuiește, botezul se face conform rânduielilor bisericești. Aceste cazuri sunt cu totul izolate și, în niciun caz, nu trebuie aduse la rang de lege.

Motivul pentru care scriem aceste rânduri în aceste vremuri este unul cât se poate de evident. Fiindcă, așa cum am precizat anterior, botezul reprezintă cheia Împărăției lui Dumnezeu, dușmanii Bisericii încep să lovească în chiar prima taină pe care omul o primește. Odată ce botezul nu este săvârșit corect, șansele ca omul care a fost botezat greșit să se mântuiască sunt infime sau chiar nule.

Mass-media încearcă din răsputeri să rupă pe om de Biserică și, implicit, de Mirele ei, Hristos. Sunt contestate slujbele bisericești, prezența la Sfânta Liturghie a credincioșilor, împărtășania (care este o altă Taină a Bisericii), chiar și înmormântările, mai ales pe perioada pandemiei. „Vrem spitale, nu catedrale!” – un îndemn sinistru și lipsit de duhovnicie. Adresăm acum câteva întrebări celor care au scandat acele lozinci: ce este mai bine? Să te duci în spital, bolnav fiind? Sau să mergi, pe propriile tale picioare la biserică, cerând sănătate? Ce e mai ușor? Să fii bolnav și să duci lupta cu boala? Sau să mergi în fața icoanelor, cerând sănătate? Iată ce influență poate avea un sistem bine pus la punct de vrăjmașul omenirii și al lui Dumnezeu, diavolul, și de cei ce îi slujesc lui. De aceea, utilizând tehnici de manipulare, mass-media are din ce în ce mai multă priză, în special în rândul persoanelor tinere, care, mânate de vigurozitatea vârstei, aleg distracția trupească în loc de bunăstarea spirituală și chiar ajung să hulească Biserica și tot ceea ce aparține de ea.

Apar la televizor, pe internet, pe mediile de socializare sau chiar și la radio fel de fel de persoane mai apropiate sau mai îndepărtate de mediul teologic care își dau cu părerea despre modul în care se poate face Botezul. Se încearcă să se dilueze importanța tainei, unii spunând că Dumnezeu nu Se uită că nu e afundat copilul sau că Dumnezeu știe că se poate face și prin stropire și El primește și acest mod de a face botezul. Avem o întrebare pentru cei care îndeamnă oamenii la aceste lucruri: Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost în mormânt cu trupul, a avut, oare, vreun membru al corpului în afara mormântului? Au oare nu întreg Trupul Domnului a stat în groapă, ușa fiind pecetluită? Se cuvine, astfel, ca nicio parte a copilului care se botează să nu stea în afara apei, ci acel prunc să fie scufundat complet de trei ori.

În Sfânta Scriptură aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul nu turna apă pe capul celor ce se pocăiau și intrau în râul Iordan și nici când S-a botezat Mântuitorul nu a turnat apă pe creștetul Său (așa cum vedem în multe icoane cu influențe catolice) ci „îndată ieşind
din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumb pogorându-Se peste Dânsul.” (Marcu 1, 10). Prin urmare, BOTEZUL ORTODOX NU SE POATE SĂVÂRȘI DECÂT ÎNTR-UN SINGUR MOD, PRIN ÎNTREITA AFUNDARE așa cum Sfântul Apostol Pavel ne învață că există „un Domn, o credință, un botez” (Efeseni 4, 5). Toți cei care săvârșesc altfel această taină nu sunt altceva decât trădători ai credinței creștine ortodoxe.

Sfântul Marcu Efeseanul, „stâlp al Ortodoxiei”, în momentul în care a fost momit de către catolici la Sinodul tâlhăresc de la Ferrara-Florența, a răspuns clar și răspicat acele frumoase și extraordinare cuvinte pentru noi creștinii: „În materie de credință nu există concesie!”. Neacceptând mita, credinciosul ierarh a dus mai departe stindardul credinței Ortodoxe, ne-a învățat să nu cădem pradă ispitelor, să păstrăm cele ce Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți au întemeiat cu multe osteneli și cu jertfe și să mărturisim credința pe care Însuși Mântuitorul Hristos a întemeiat-o. Bazându-se și pe această mărturisire de credință, toți clericii din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România săvârșesc Taina Sfântului Botez așa cum Sfintele Canoane cer, prin cele trei scufundări corecte și complete, refuzând orice alt mod de a săvârși această taină.

Așadar, iubiți credincioși, să nu ne batem joc de tainele lui Dumnezeu! Dacă Sfinții Apostoli, cei care vor judeca la sfârșitul lumii pe cele douăsprezece seminții ale lui Israil, ne-au învățat, insuflați de Duhul Sfânt, săvârșirea botezului în acest fel, să fim încredințați că nu vom greși niciodată de vom împlini cele ce ei au arătat. Să nu fim noi cei care, în mod voit, închidem, precum oarecând fariseii și cărturarii fățarnici, Împărăția lui Dumnezeu.

În finalul acestui scurt material, vor fi prezentate câteva botezuri pe care le-am săvârșit în cadrul câtorva parohii din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România.
Sper, din toată inima, ca aceste rânduri să fie bine-primite de către frățiile voastre și să vă întărească și mai mult în credință. Să nu ne poticnim, să ducem mai departe fanionul dreptei cinstiri de Dumnezeu și să dobândim astfel pe cele cerești.

Din nefericire, timpul în care trăim este unul din ce în ce mai potrivnic credinței noastre. Însă, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Luca: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.” (Luca 12, 32) să fim încredințați că noi suntem acea mică turmă, care, de va împlini voia lui Dumnezeu, va moșteni Împărăția Cerurilor.

Al vostru către Dumnezeu rugător,
+PS EPISCOP SOFRONIE SUCEVEANUL

MĂNĂSTIREA SF. GLICHERIE MĂRTURISITORUL – MĂGURA

2021, IULIE 7/20

Comments are closed.