Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfântul Ierarh Flavian – București, 2022
martie 2, 2022
Duminica Ortodoxiei – Fălticeni, 2022
martie 14, 2022
Arata tot

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte…”

Cei ce vor cerceta istoria bisericească, vor vedea că de-a lungul anilor, au fost mulți cei care au provocat sminteli și au încercat să dezbine comunitățile de creștini. Mântuitorul nostru ne-a arătat că deși se cade să vină smintelile, totuși cei prin care vor veni aceste sminteli, vor fi aprig pedepsiți. Pentru a înțelege mai bine cât de grav este păcatul smintelii, trebuie să auzim cuvintele lui Hristos, care zice: Iar cine va sminti pe unul dintr-acești mici, care cred întru mine, mai de folos i-ar fi lui ca să iși spânzure o piatră de moară de grumazul lui și să se înece în adâncul mării. Vai lumii de smintele! Că de nevoie este să vină smintelile; dar vai omului aceluia prin care vine sminteala!” (Matei 18:6,7)

Iată cât este de mare păcatul celor care smintesc pe fii Bisericii! Ce înseamnă a te arunca în mare și a te îneca? Acest lucru înseamnă sinucidere, iar sinuciderea este păcatul care te duce direct în chinurile veșnice. Dar cu toate acestea, Mântuitorul ne spune că păcatul smintelii este mai mare decât pacatul sinuciderii. Și dacă cei ce se sinucid merg în muncile veșnice, oare unde vor merge cei care provoacă sminteală? Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, prin învățătura către Sf. Ap. Petru, ne-a învățat să ne ferim de sminteală.

Atunci când Sf. Apostol Petru era în nedumerire în privința achitării impozitului (dajdiei), Mântuitorul i-a zis că deși, în mod normal nu ar fi corect să dea dajdia, totuși să o dea, pentru a nu fi pricină de sminteală. „Dar ca să nu-i smintim pe dânșii, mergând la mare, aruncă undița, și peștele pe care îl vei prinde întâi, ia-l și deschizând gura lui, vei afla un safir; acela luându-l, dă-l lor, pentru mine și pentru tine. (Matei 17:27). Ce înseamnă acest lucru? Chiar dacă unele lucruri sunt sau par că sunt nedrepte, totuși să le acceptăm așa, pentru a nu fi pricină de sminteală prin revolta noastră.

Astăzi, cei care aduc sminteli în Biserica lui Hristos, s-au înmulțit. De-a lungul istoriei, mulți din cei depărtați de Dumnezeu au tulburat Biserica, dar ne doare să vedem că astăzi, cei care aduc sminteli, sunt cei ce ar trebui să iși pună sufletul pentru turmă. Până nu demult, cei din anturajul Preasfințitului Vlasie au tulburat Biserica cu diferite sminteli. Am nădăjduit că PS Vlasie va avea raționamentul necesar pentru a observa paguba pe care o aduc Bisericii, cei pe care îi are aproape. Am tot sperat că Preasfinția Sa va vedea pericolul și va face tot ce e posibil, pentru a opri aceste tulburări, dar speranța noastră a fost în zadar până acum. Nu numai că nu a dorit să oprească aceste tulburări, ci de curând a începul să tulbure biserica în mod vădit. Ne doare să vedem cum își pune în pericol mântuirea proprie și pe cea a credincioșilor, prin smintelile pe care le aduce.

Dacă, pănă nu demult, PS Vlasie vorbea mai voalat despre cei care, în viziunea preasfinției sale, sunt dușmani ai Bisericii, iată că acum a început să acuze public, dând și nume, dar fără să aibă dovezi. Este foarte dureros să vedem că preasfinția sa îi consideră dușmanii Bisericii pe cei pe care Sfântul Glicherie i-a considerat stâlpi ai ortodoxiei și le-a încredințat spre păstorire turma lui Hristos. Cei acuzați de trădarea Bisericii, sunt vrednicul de pomenire IPS Mitropolit Silvestru și actualul mitropolit, IPS Demosten Ioniță. Ambii au fost ucenici apropiați ai Sfântului Glicherie. Oare nu a știut Sf. Glicherie cui să lase spre păstorire turma lui Hristos? Oare s-a amăgit cel ce a fost ales de Dumnezeu pentru a păstra adevărata ortodoxie? Știm că Sf. Glicherie nu lua nicio hotărâre privitoare la Biserică, pănă nu postea și se ruga Mântuitorului și Maicii Domnului. De aceea suntem încredințați că Dumnezeu a fost cel care, prin mâna Sfântului Glicherie, a chemat la păstorire pe Mitropoliții Silvestru și Demosten. De aceea nu ne îndoim de vrednicia celor doi, fiind încredințați că aceste acuze aduse asupra lor de dușmanii Bisericii și chiar de PS Vlasie, vor fi risipite de Hristos, Cel ce i-a chemat să fie păstori duhovnicești.

Sf. Apostol Pavel spune: Iar dacă nu a înviat Hristos, zadarnică dar este propovăduirea noastră, zadarnică dar este și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși ai Lui Dumnezeu”.(I Corinteni 15:14,15) Împreună cu Sf. Ap. Pavel, spunem și noi: dacă Sf. Ierarh Glicherie s-a înșelat și ne-a lasat doi trădători să ne păstorească, atunci zadarnică a fost osteneala sa de a păstra adevărata ortodoxie, zadarnică este și credința celor care urmează Sfântului Glicherie. Dar noi știm că Hristos a înviat și credința în El nu e zadarnică, așa cum stim, de asemenea, că Sf. Glicherie este alesul lui Dumnezeu pentru a păstra adevărata ortodoxie în țara noastră, iar credința și evlavia ucenicilor sfântului, nu este în zadar. Tot împreună cu Sf. Ap. Pavel spunem: Așa cum suntem martori adevărați ai lui Dumnezeu, tot astfel, suntem și martori adevărați ai aleșilor lui Dumnezeu.

Poate că unii din cititori se întreabă cum rămâne totuși cu afirmațiile și acuzațiile aduse de PS Vlasie celor doi mitropoliți. Le vom răspunde așa: Sf. Glicherie a fost încredințat de Dumnezeu că IPS Silvestru și IPS Demosten sunt vrednici de cinstea arhieriei, de aceea a și lăsat testament, considerându-l pe IPS Silvestru vredinc de păstorirea turmei. PS Vlasie a fost „încredințat” de dușmanii Bisericii că cei doi mitropoliți sunt trădători. Oare în cine să avem încredere? În cel ce a fost încredințat de Dumnezeu sau în cel are încredere în dușmanii lui Hristos și ai Bisericii? Credem că răspunsul este evident și nu mai trebuiesc alte lămuriri. Iar dacă vom cerceta și modul de viețuire duhovnicească a celor doi, nu va mai rămâne nici o urmă de îndoială.

IPS Mitropolit Silvestru nu este fizic printre noi și de aceea în apărarea sa va veni, la momentul potrivit, Cel pe care L-a slujit cu credință, adică Domnul Dumnezeu. Dar IPS Mitropolit Demosten ne mângâie încă cu prezența sa printre noi, și de aceea l-am rugat să ne aducă puține lămuriri cu privire la acuzele care i se aduc. Smerit din fire, nu a dorit să ne înșire multe dovezi, ci ne-a spus puține lucruri care anulează cu desăvârșire toate acuzele. În acest sens a dat o declarație pe care o vom atașa acestui articol. În această declarație ne spune că a fost arestat pentru săvâșirea unor servicii religioase. Oare dacă era „turnător” ar mai fi fost arestat? Cei care îl acuză de trădare, ne spun că a fost eliberat cu condiția de a deveni informator. Dar această minciună este demontată de cele declarate de IPS Demosten, care ne spune că a fost eliberat împreună cu deținuții politici datorită decretului nr. 310 din 16.06.1964. Datorită acelui decret au fost eliberați 3467 de deținuți. Oare toți acei deținuți au devenit informatori?

IPS Mitropolit Demosten a făcut șapte ani de pușcărie grea. Au fost șapte ani în care a văzut moartea zi de zi, căci după cum ne-a mărturisit, nu era zi fără morți. Gândul că poate muri în orice moment devenise atât de firesc ca și suta de grame de pâine, la care avea dreptul zilnic. Cu rânduiala lui Dumnezeu a fost eliberat din detenție, dar amintirea morții nu l-a mai părăsit toată viața. Având în vedere acest lucru, oare cu ce l-ar mai fi putut înspăimânta cei din regimul de atunci, ca să îl determine să devină trădător al celor la care ținea cel mai mult? Mai amintim faptul că la eliberarea din detenție, IPS Demosten (preot pe atunci) a fost forțat să își stabilească domiciliul în Vatra Dornei, pentru o perioadă de timp, ceea ce a și făcut. Dacă reprezentanții regimului comunist și-ar fi dorit sa îl aibă ca informator, l-ar fi trimis în Mănăstirea Slătioara. Locuind în Vatra Dornei, ce informații ar fi putut da despre cei din Mănăstirea Slătioara? Mai ales că pe atunci mijloacele de comunicații erau mult inferioare celor de acum.

După ce a încercat din răsputeri să murdărească imaginea ucenicilor Sfântului Glicherie, PS Vlasie a fost determinat de cei vicleni să murdărească și imaginea membrilor Sfântului Sinod. Nu este greu de înțeles scopul acestor oameni vicleni. Planul lor e să murdărească imaginea celor care în țara noastră au fost stâlpi ai adevăratei credințe, apoi să arunce cu noroi și în actualii sinodali, ca astfel să destabilizeze credința enoriașilor și să clatine întreaga Biserică. Dar stim că Mântuitorul l-a încredințat pe Sf. Apostol Petru că „…pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa” (Matei 16:18). Piatra este mărturisirea de credință a Sfântului Apostol Petru, iar porțile iadului sunt toți cei ce au luptat și luptă împotriva Bisericii lui Hristos. Suntem încredințați că toți membrii Sfântului Sinod respectă mărturisirea de credință a Sf. Ap. Petru și de aceea porțile iadului nu vor birui și nici nu vor destabiliza Biserica noastră.

Ne îndurerează mult ultimele afirmații făcute de PS Vlasie, cu privire la membrii Sfântului Sinod. Deși nu are nici o dovadă pentru acuzele pe care le aduce, totuși își susține cu îndârjire afirmațiile la adresa episcopilor. Astfel, face o acuzație gravă dar nefondată la adresa Episcopului Sofronie Suceveanul. Îl acuză în chip mincinos că face parte din masonerie și că are ca scop principal predarea Bisericii noastre în mâna celor din BOR. Deoarece această acuzație este foarte gravă și este menită să destabilizeze încrederea pe care o au enoriașii în clerici, am găsit de cuviință să aflăm detalii chiar de la cel acuzat. Vom reda aici interviul dat de PS Sofronie:

Intervievator: Preasfințite Sofronie, am aflat de acuzația pe care v-o aduce PS Vlasie, referitoare la faptul ca ați face parte din masonerie. Ce ne puteți spune despre aceasta?

PS Sofronie: Sunt conștient de faptul că PS Vlasie se consultă cu niște persoane care nu doresc binele Bisericii, iar aceste persoane îl determină să facă astfel de acuzații nefondate. Mă miră faptul că după o viață întreagă de pastorație, nu a învățat că în problemele Bisericii trebuie să se ghideze după canoanele și învățăturile Sfinților Părinți, și nu după cei ce sapă la temelia Bisericii. Nu pot să îl urăsc, dar mă rog la Dumnezeu să îl lumineze și să îi descopere ce fel de persoane sunt cei cu care se sfătuiește.

Intervievator: Pentru a-și susține acuzația pe care v-o aduce, menționează că imediat după ce ați fost hirotonit arhiereu, ați renunțat la preasfinția sa ca duhovnic. Aveți ceva de ascuns?

PS Sofronie: Nu știu ce să cred. Eu am mai afirmat odată că îl suspectez de senilitate și s-a supărat. Nu voi mai face acest lucru de data asta, dar vă voi relata faptul că în anul 1985 cand a fost înscăunat în funcția de mitropolit, IPS Silvestru, a încredințat obștea în grija Preasfințitului Vlasie, moment în care mi-a devenit și mie duhovnic. Cu Darul lui Dumnezeu, am fost hirotonit arhiereu în anul 1995. De atunci nu am avut altă grijă, decât lucrarea de pastorație cuviincioasă unui arhiereu. După cât mi-a dat putere Dumnezeu, m-am ostenit pentru înflorirea duhovnicească și materială a Mănăstirii Slătioara. Din cauză că m-a acuzat de multe ori că vreau să îi iau funcția, în anul 2011 am ales să mă retrag din Mănăstirea Slătioara, întemeind Mănăstirea „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul” de la Măgura. Pănă în acel moment PS Vlasie mi-a fost duhovnic. Știm că între duhovnic și fiu duhovnicesc trebuie să existe încredere reciprocă, dar pentru că preasfinția sa nu avea deloc încredere în mine, în anul 2010 mi-am căutat alt duhovnic. Din 1985 și până în 2010 sunt douazeci și cinci de ani. Eu nu mai afirm că îl suspectez de senilitate și nu vrea să-l insult în vreun fel, dar vă las să găsiți o explicație pentru faptul că a uitat că mi-a fost duhovnic în tot acest timp.

Intervievator: PS Vlasie menționează că deși a avut binecuvântare de la Sf. Sinod să fie îngrijit de schim. Rafaela, totuși preasfinția voastră v-ați folosit de acest prilej pentru a-l denigra în fața credincioșilor ca apoi să îl puteți demite din funcție.

PS Sofronie: Niciodată nu a dat Sf. Sinod binecuvântare pentru ca cei doi să locuiască împreună. Nu există nici un document emis în acest sens, ci dimpotrivă, există mai multe procese verbale emise cu ocazia ședințelor sinodale, din care reiese că Sf. Sinod i-a cerut în nenumărate rânduri să renunțe la această relație nepotrivită.

Intervievator: Din declarația PS Vlasie reiese că ar fi avut acordul verbal al Sf. Sinod, pentru viețuirea împreună cu schim. Rafaela.

PS Sofronie: Nici nu poate fi vorba de acest lucru. Faptul că relația lor este una nepotrivită, s-a observat încă de când aceasta viețuia în Mănăstirea Brădițel-Neamț. De aceea nu poate fi vorba de binecuvântare, nici verbală, nici în scris.

Intervievator: PS Vlasie acuză membrii Sfântului Sinod că au în plan să unească Biserica noastră cu BOR. Ce ne puteți spune în legătură cu această afirmație?

PS Sofronie: Cu Darul lui Dumnezeu, suntem arhierei și urmași ai Sfântului Glicherie. Fiecare dintre noi, la hirotonie, am făcut jurământ în biserică, în fața lui Dumnezeu, că vom păstra ortodoxia așa cum am primit-o de la Mântuitorul și Sf. Părinți. Am făcut mărturisirea de credință, în conformitate cu dogmele stabilite de sinoadele ecumenice. Atât timp cât ne va ține Dumnezeu pe pământ, nu vom schimba nimic din toate acestea.

Ne miră faptul că PS Vlasie, care colaborează foarte mult în ultima vreme cu cei de pe stilul nou, ne acuză pe noi că vrem să dăm Biserica pe stil nou. Acest lucru arată o instabilitate și lipsă de logică. Vreau să specific din nou faptul că eu consider că mediul online nu este potrivit pentru discuțiile privitoare la biserică, dar pentru că PS Vlasie a ales mediul acesta pentru a-și expune afirmațiile, îl rog și eu, pe această cale, să renunțe la colaborarea cu cei de alte credințe, dacă într-adevăr își face griji pentru viitorul Bisericii noastre.

Intervievator: Preasfinția voastră, după acuzația de apartenență la masonerie, pe care v-o aduce PS Vlasie, credincioșii Bisericii noastre ar dori să îi încredințați că nu faceți și nu veți face parte niciodată din astfel de organizații. Puteți face acest lucru?

PS Sofronie: Nu este prima dată când îi acuză pe membrii Sfântului Sinod de apartenență la organizații extra-bisericești. Acum mă acuză public pe mine, dar în trecut a mai adus astfel de acuze și altor episcopi. De aceea cu ocazia ședinței sinodale din 14.12.2021, toți membrii Sfântului Sinod au semnat un document, în care declară că nu fac parte din nici o organizație străină de Biserica lui Hristos. De asemenea, Sf. Sinod a dat anatema pe toți cei care fac parte sau vor face parte de acum înainte din astfel de organizații. Vă voi prezenta acel document, să fie publicat împreună cu acest interviu, pentru ca enoriașii noștri să fie liniștiți în această privință. Eu vă asigur că nu avem nici un cleric care să facă parte din organizații vrăjmașe lui Hristos, iar dacă vreodată va fi o astfel de persoană, o vom sancționa după canoanele Bisericii. De asemenea îi vom arăta că are dreptul la pocăință și nu vom face din acest lucru un scandal mediatic, deoarece spovedania și pocăința se fac în interiorul bisericii și nu în mediul online.

Intervievator: PS Vlasie vă acuză că ați interzis preoților să il invite sau să îl primească la slujbe la parohii. Ce ne puteți spune în acest sens?

PS Sofronie: După cum știți, PS Vlasie a fost demis din funcția de mitropolit, dar așa cum este menționat în hotărâtrea pe care Sf. Sinod a luat-o împreună cu Adunarea Națională Bisericească, preasfinția sa și-a păstrat demnitatea de arhiereu și poate sluji oriunde dorește și unde este invitat. Singurul aspect pe care trebuie să îl aibă în vedere, este că Biserica noastră nu are doi mitropoliți. Va trebui să accepte faptul că este demis din funcția de mitropolit, iar ca arhiereu poate sluji unde are plăcere. Cine vrea să se convingă de faptul că nu am interzis preoților să îl primească la slujbe, poate lua legătura cu părintele Gheorghe de la Parohia Brusturi, iar acesta va putea confirma acest lucru. (Tel: 0769137110)

Intervievator: În ultima vreme s-a vehiculat ideea de schismă. PS Vlasie și cei din anturajul său afirmă că demiterea sa coincide cu schisma, iar Biserica noastră a devenit schismatică. Poate fi vorba de așa ceva?

PS Sofronie: Să vedem mai întâi ce înseamnă schisma. Schisma este scindarea bisericii, rezultând două sau mai multe grupări, care au concepte dogmatice și eclesiologii diferite. În cazul de față, nu a avut loc o schismă și nici măcar o caterisire, ci doar o demitere din funcție. Biserica nu se ancorează în funcția cuiva. Neînțelegerile personale pot strica unele prietenii, dar Biserica rămâne una. Noi am rămas cu aceeași eclesiologie ca și până acum și cred că nici PS Vlasie nu are altă eclesiologie sau alte concepte dogmatice și de aceea nu poate fi vorba de schismă ci de o singură Biserică pravoslavnică.

Intervievator: Unii creștini sunt îngrijorați referitor la războiul care este acum în vecinătatea țării noastre. Dacă acest război se va extinde și va implica și țara noastră, cum credeți că va afecta Biserica noastră?

PS Sofronie: Acest război nu este un război al oamenilor de rând. Cei mari se luptă pentru diferite scopuri, iar cei mici au de suferit. Din câte am înțeles, unii dintre militari nici nu știau că sunt în război. Dar deși liderii sunt cei care se luptă, morții sunt dintre oamenii de rând, care și-au pus încrederea în conducătorii lor. Mă îngrijorează faptul că și în Biserică este o situație asemănătoare. Din cauza celor care aduc sminteli în Biserică, au de suferit oamenii de rând, care și-au pus încrederea în slujitorii Bisericii. Acesta este și motivul pentru care am încuviințat acest interviu, pentru a dezminți zvonurile false și a-i liniști pe credincioși.

Intervievator: Ce îi sfătuiți pe credincioși în aceste zile tulburi?

PS Sofronie: Îndemn pe toți să se apropie mai mult de Dumnezeu prin rugăciunile personale, prin participarea la slijbele bisericești și prin păstrarea legăturii neîntrerupte cu duhovnicul. Nu vă luați informațiile de la persoane care nu sunt de încredere și nu aplecați urechea spre a crede toate vorbele urâte și defăimătoare. Stați aproape de Biserică și Duhul Sfânt vă va învăța prin episcopi și preoți, ce se cade să faceți pentru mântuirea sufletului. Noi nu stim ce va urma și nici nu ne este de folos să știm, dar să fiți încredințați că orice s-ar întâmpla, trebuie să rămâneți în sânul Bisericii. Când a venit potopul, numai cei ce au intrat cu Noe în corabie au fost salvați, tot astfel, avem nădejde că indiferent ce s-ar întîmpla, cei din Corabia Legii Noi, care este Biserica, vor fi salvați.

Intervievator: Mulțumim pentru lămuriri și pentru cuvintele de încurajare!

PS Sofronie: Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ferească de tot răul!

Ne bucurăm de aceste informații pe care le-am primit de la PS Sofronie. Sperăm că ele vor fi de ajuns pentru a se lămuri toți cei interesați. Așa după cum a spus și preasfinția sa, vom atașa aici textul declarației dată de membrii Sf. Sinod de care a amintit PS Sofronie:

„Noi, toți membrii Sfântului Sinod, semnatari ai acestui document, declarăm pe proprie răspundere în fața clericilor și a credincioșilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România și îl luăm martor pe Mântuitorul Hristos, că nu am fost și nu suntem membrii vreunei organizații străibe Bisericii lui Hristos.

În același context, orice membru al Bisericii, cleric sau mirean, de este sau va adera la asemenea organizații, să fie ANATEMA.” Membri semnatari: PS Demosten Nemțeanul, PS Sofronie Suceveanul, PS Teodosie Brașoveanul, PS Iosif Botoșăneanul, PS Flavian Ilfoveanul, PS Antonie Băcăuanul, PS Glicherie Ieșeanul, PS Dionisie Gălășeanul și PS Evloghie Sibianul.

Din tot ce am spus până acum, poate că unii ar înțelege că suntem insensibili și nu empatizăm cu PS Vlasie. Într-adevăr, suntem conștienți de faptul că preasfinția sa nu a trecut prin momente prea plăcute referitor la demitrerea din funcție. Nimeni nu și-a dorit să se ajungă aici, dar nici nu poate fi acuzat nimeni pentru faptele și întâmplările ce au dus la această demitere. Singurul responsabil este PS Vlasie, care s-a lăsat amăgit de cei din jurul său. Nu vom reaminti aici motivele pentru care s-a ajuns la necesitatea alegerii unui nou mitropolit. Ne vom limita la a spune cu sinceritate că ne pare rau că s-a ajuns aici, dar și mai mult ne întristează faptul că nici acum în „al unsprezecelea ceas” PS Vlasie nu observă viclenia celor care l-au adus în această situație. Deși se vede că prin afirmațiile pe care le face și prin acuzațiile nefondate tulbură Biserica și au de suferit credincioșii, totuși continuă să facă voia sfătuitorilor săi, care nu doresc binele Bisericii, ci răzbunări personale și foloase lumești. Dorim să îi amintim Preasfințitului Vlasie ce era pe cale să facă Sf. Împărat Constantin, când a acceptat ca sfătuitori pe slugile diavolului.

Pe când încă nu era botezat cu botezul creștinesc, Sf. Împărat Constantin s-a îmbolnăvit de lepră și suferea cumplit. După multe încercări de a-l trata, medicii s-au recunoscut neputincioși în fața acestei boli. Atunci slujitorii idolești au sfătuit pe împărat să își pregătească o baie din sânge cald de prunci mici. Fiind în acea suferință cumplită, împăratul nu a mai realizat ce sacrificiu cere pregătirea acelei băi de sânge și de aceea a dat ordin ca baia să fie pregătită. S-au început deci pregătirile la capitoliu, pentru baia de sânge. Când totul a fost pregătit, și pruncii au fost adunați, împăratul a pornit spre capitoliu, dar pe cale l-au întâmpinat mamele pruncilor care urmau să fie sacrificați. Țipau, se tânguiau, își smulgeau părul și își loveau pieptul. Când a aflat care este pricina acestei tânguiri, împăratul s-a umilit și a cunoscut viclenia și neomenia celor care l-au sfătuit să verse sânge nevinovat. Apoi a spus că și dacă ar ști cu încredințare că acea baie l-ar face sănătos, mai bine este să sufere boala și să moară el, decat să omoare atâta mulțime de prunci.

Îl rugăm și noi pe PS Vlasie să realizeze cât de mare este viclenia și neomenia celor care îl sfătuiesc să tulbure Biserica și să smintească pe credincioși cu afirmații false și cu acuze nefondate la adresa păstorilor duhovnicești ai turmei lui Hristos. Poate că preasfinția sa simte nevoia să se apere și să își refacă imaginea, dar imaginea sa nu se reface sacrificând imaginea înaintașilor sau a membrilor actuali ai Sf. Sinod, și nici smintind credincioșii. Așa cum împăratul nu a pus boala lui pe primul loc, ci a prețuit mai mult viața pruncilor, tot astfel, îl rugăm pe PS Vlasie să nu pună imaginea sa pe primul loc, ci să prețuiască mai mult mântuirea credincioșilor și liniștea Bisericii. Nădăjduim că exemplul Sfântului Împărat Constantin îl va sensibiliza pe PS Vlasie și îl va determina să evite de aici înainte toate smintelile.

Declarația IPS Demosten Ioniță:

„Eu, Demosten Ioniță, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, declar următoarele:

Am făcut o înmormântare la Covasna, în anul 1957, iar din cauza acestui fapt am fost arestat împreună cu doi cântăreți: Gheorghe și Dumitru.

Am fost ridicat(arestat) de Securitate din casa părinților mei din Covasna. Am fost dus la Târgu Mureș unde am stat 5 luni în anchetă la Securitate. Pe data de 4 octombrie m-au condamnt la 5 ani de închisoare.

La recurs, tribunalul militar din Cluj-Napoca m-a condamnat la 7 ani de închisoare. Am stat un an la închisoarea din gherla, apoi m-au dus la lucru în județul Brăila. Am fost în multe colonii(pușcării) în „Balta Brăilei”. În 1964 s-a emis un decret pentru eliberarea deținuților politici și așa am scăpat și eu de pușcărie”(IPS Arhiepiscop și Mitropolit Demosten)

 

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons