Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Manastirea "Sfantul IErarh Glicherie Marturisitorul"
„Stil” vechi sau „rit” vechi?
februarie 16, 2022
Sfântul Ierarh Flavian – București, 2022
martie 2, 2022
Arata tot

Notificare către dl. Ilășoaia Gabriel

Către,

Dl. ILĂȘOAIA GABRIEL,

Subscrisa,

Asociația religioasă ,,Biserica ortodoxă de stil vechi din România”, cu sediul în sat Slătioara, com. Râșca, jud. Suceava, prin reprezentant legal, formulez următoarea:

N O T I F I C A R E

Prin care vă rugăm să renunțați la agresiunea verbala, la amenințări, să defăimați în mediul online, pe rețelele de socializare și pe platforma Youtube, Biserica Ortodoxă de stil vechi din România prin preoții care o slujesc cu devotament și dăruire totală, deoarece cyberbullying lasă amprente digitale – înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii.

Vă informăm că, credincioșii ne-au adus la cunoștință înregistrările din mediul online, fiind șocați, mâhniți și dezamăgiți (la fel ca noi toți), de afirmațiile pe care le-ați făcut printr-o adevarată campanie de denigrare și de dezinformare a credincioșilor și nu numai, a tuturor cetățenilor în general.

Astfel în data de 09.02.2022 printr-o postare video pe platforma Youtube, intitulată:,, Să plece masonii din BOSVR- ACEASTA ESTE LUPTA MEA”, ,,ați informat, în mod tendențios, cetățenii urmăritori ai știrilor de pe internet că: ,,dosare aflate pe rol la parchetele DIICOT, sunt ținute la sertar, în care sunt vizați preoți, prelați și terțe persoane prin formarea de grupuri infracționale organizate” sau într-o altă postare ați afirmat:,, eu vă cunosc toate mizeriile, stat în Sf. Altar beți…aveți amante”, ,, unii dintre voi sunt protejați de forțele oculte mai ceva decât președintele României” și alte acuze extreme. Toate postările dvs. au cel puțin 6000 de vizualizari pe platforma Youtube ceea ce înseamnă că prejudiciul de imagine al Bisericii Ortodoxe de stil Vechi este imens.

Vă aducem la cunoștință că defăimarea este o faptă pentru care operează răspunderea civilă delictuală.

Prin „defăimare”, ne referim la acțiunea de a denigra o persoană fizică sau juridică, prin informații false care îi pot cauza prejudicii. Sediul materiei (adică ce articole reglementează fapta) se regăsesc,în primul rând, în Constituția României la art. 30 cu privire la libertatea de exprimare, dar și la limitele acesteia.
Articolul prevede la alin. (6) că „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei (fizice sau juridice) şi nici dreptul la propria imagine”.

De altfel, prin postarea video de pe platforma Youtube, din data de 07.02.2022, intitulată: „Criza din BOSVR”, ați afirmat că: ,,am făcut afirmații în baza unor informații verificate, nimic din ceea ce am produs public la nivel informațional, nu este să fie făcut fără asumarea responsabilității.”

În acest caz în care Biserica Ortodoxă de stil vechi, este victima defăimării produse de postările și comentariile jignitoare, defăimătoare și șicanatorii din mediul online, iar dumneavoastră cunoasteți faptul că vă putem chema în judecată civilă că Dumnezeu vă va judeca pentru păcatele pe care le-ați facut.
Vă reamintim, printre lucrurile pe care le putem obține ca urmare a hotărârii instanței se numără: încetarea defăimării, ștergerea comentariilor respective, interdicția acesteia de a mai lăsa comentarii și a posta în mediul on line, scuze publice pentru prejudiciul adus și, în cazul în care el a fost pecuniar (adică ne-a costat, într-un fel sau altul, bani), despăgubirile obținute pot fi la rândul lor pecuniare, în afară de cele morale.

Libertatea de exprimare trebuie exercitată în anumite limite astfel încât să nu aducă atingere dreptului la imagine al persoanei față de care se poartă discuțiile. Dreptul la imagine fiind protejat de Constituția României, așa cum am arătat, de Noul Cod Civil și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Rog să mai rețineți, că potrivit articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului “orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.” Prin urmare, exercitarea libertății de exprimare in mod public, în mediul online, este subordonată principiului acţionării cu bună credinţă astfel încât să se ofere publicului informaţii exacte si nu distorsionate.

În altă ordine de idei, valorile creștine pe care le împărtășim noi cei credinciosi intru Hristos, atât preoții cât și credinciosii am trăit și trăim în unitate de simțăminte, astfel, credem că și dumneavoastră ați fost așa cândva, în sensul că fiecare om trebuie să-şi smerească sufletul dinaintea lui Dumnezeu, căci „duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi” (Psalm 50, 18), şi niciodată să nu-şi umilească aproapele. Să jelească pentru păcatele sale. Să se întristeze pentru păcatele aproapelui său. Să se bucure atunci când aproapele său este fericit şi să nu-l invidieze pentru fericirea lui. Să aibă răbdare faţă de cei care îi sunt împotrivă şi să-i sfătuiască cu bunătate. Să săvârşească mereu fapte bune, care contribuie la păstrarea curăţiei sufletului său. Să fie milos cu cei nefericiţi. Să slujească pacea cu toate puterile sale, aşa cum vrea Domnul, ca să fie numit fiu al lui Dumnezeu (Matei 5, 9). Să nu îşi piardă cumpătul atunci când este batjocorit sau nedreptăţit şi nici măcar atunci când urmează să fie ucis în numele dreptăţii lui Dumnezeu şi al credinţei Sale. Să iubească adevărul şi să nu-şi murdărească nicicând limba cu minciuni. Să nu facă niciodată rău semenului său. Să nu judece pe nimeni. Să nu batjocorească pe nimeni niciodată. Să se gândească mereu la moarte, la judecata viitoare şi la răspunsul pe care îl va da pentru faptele sale. Să se gândească tot timpul la păcatele sale, rugându-L pe Dumnezeu să i le ierte.  Să nu ţină răutate în sufletul său, ci să-l ierte imediat pe cel care i-a greşit, căci Domnul a spus: De veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc (Matei 6, 14).

Asadar, înainte să dați cu piatra, trebuia sa vă gândiți de două ori asupra consecințelor pe care le poate avea acțiunea dumneavoastră. Noi credem că veți reveni la gânduri bune pentru că sunteți dezinformat și veți reflecta asupra acțiunilor dumneavoastră.

NOI NU DĂM CU PIATRA. NOI NE VOM APĂRA, NU VOM LĂSA SĂ FIE DISTRUS TOT CEEA CE ÎNAINTAȘII NOȘTRI AU CONSTRUIT CU IUBIRE FAȚĂ DE TOȚI OAMENII ÎNTRU DREAPTA CREDINȚĂ.

Daca nu dezmințiți în cel mai scurt timp tot ceea ce ați afirmat fără nici o dovadă concretă, ne rezervăm dreptul de a ne adresa organelor interne și internaționale pentru a stopa aceste abuzuri.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ȘI SĂ NE PAZEASCĂ PE NOI TOȚI.
AMIN

Asociația religioasă „Biserica Ortodoxă de stil vechi din România”

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons