Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfințirea bisericii „Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava 2018
septembrie 18, 2018
Înălțarea Sfintei Cruci – Fălticeni 2018
septembrie 27, 2018
Arata tot

              Praznicul Nașterii Maicii Domnului ocupă un loc special în calendarul bisericesc, fiind serbat la începutul toamnei, adică în vremea roadelor pământului, în prima lună a anului bisericesc. Acum toate au început să se înnoiască şi să se descopere în locul „umbrelor”, a prefigurărilor vechi-testamentare, adevărul și realitatea lor.
              Septembrie este şi prima lună şi începutul anului bisericesc, cea în care au primit început şi cele ale noastre, lucru pe care îl prăznuim astăzi.
Alegerea Preacuratei Fecioare pleacă de la Set şi continuă până la împăratul şi profetul David şi apoi, prin urmaşii acestuia, până la Ioachim şi Ana din casa şi spiţa lui David, care erau fără copii, dar convieţuiau în cuminţenie fiind superiori în virtute tuturor celor ce-şi raportau la David nobleţea neamului şi a purtării lor.
În acest sens, Sf. Grigorie Palama spune că dintre copiii lui Adam a fost ales de către Dumnezeu minunatul Set, care prin podoaba purtărilor, buna rânduială a simţirilor şi bună cuviinţa virtuţilor s-a arătat un „cer însufleţit” şi de aceea a dobândit alegerea din care avea să odrăslească Fecioara Maria – „car al lui Dumnezeu suprafiinţial”, ca să-i recheme pe oameni la înfierea cerească.
„Set” se tâlcuieşte sculare din morţi sau înviere, prefigurând în acest fel pe Mântuitorul Iisus, Cel care făgăduieşte şi dăruieşte celor ce cred în El viaţă veşnică.
Set s-a născut din Eva, precum ea însăşi spune, „în locul lui Abel” (Facere 4, 25), pe care Cain l-a omorât din pizmă, iar Hristos S-a născut cu firea din Fecioara Maria, în locul firii lui Adam, pe care, din invidie, l-a „ucis” începătorul răutăţii.
              Voinţa lui Dumnezeu a fost ca această mântuire să ia forma unei înnoiri a naturii umane învechite, prin unirea intimă a Sfintei Fecioare cu Dumnezeu în persoana Fiului Său.
Această înnoire trebuia să aibă loc pornind de la om, Dumnezeu Însuşi având nevoie de o făptură atotcurată care să slujească tainei Întrupării Lui, procurându-I o natură umană neîntinată.
Prin urmare, aceasta nu putea fi aleasă de Dumnezeu din mulţimea oamenilor la întâmplare, ci doar dintr-o linie umană alcătuită din oameni aleşi şi cunoscuţi prin credinţa, înţelepciunea şi virtuţile lor (Diac. Ioan I. Ică jr., op. cit., p. 206).
              Toate acestea arată rolul deosebit al Sfintei Fecioare Maria în iconomia mântuirii noastre, precum și semnificațiile adânci ale praznicului Nașterii Maicii Domnului, exprimate și în Troparul sărbătorii: „Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.”
              În 8/21 septembrie a avut loc hramul mănăstirii Brădățel, județul Suceava, mănăstire aflată sub arhipăstoria PS episcop Demosten Nemțeanul. Alături de acesta, alți patru arhierei din BOSVR( PS Sofronie Suceveanul, PS Iosif Botoșăneanul, PS Glicherie Ieșeanul și PS Dionisie Gălățeanul), împreună cu un sobor de preoți, au participat la privegherea și  Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cuvintele de învățătură ale PS Demosten și PS Glicherie, aceștia au evidențiat importanța atât a acestui praznic, cât și a Maicii Domnului în sine, fapt evidențiat de Sfinții Părinți prin rânduirea sărbătoririi Nașterii acesteia la începutul anului bisericesc, iar la sfârșitul acestuia, prăznuirea Adormirii sale. Totodată, PS Demosten a amintit de Sfântul Ierarh Glicherie, de ostenelile sale și de râvna sa către Maica Luminii celei neapuse la care se ruga neîncetat vărsând lacrimi amare.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons