Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfântul Ierarh Modest, Sfântul Mucenic Sebastian – Fălticeni, 2020
ianuarie 4, 2021
Duminica după Nașterea Domnului – Râșca, 2020
ianuarie 14, 2021
Arata tot

„Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: <<Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu>>. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”(Matei 1:18-25)

Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, iată că am ajuns să sărbătorim și în acest an, cu pace, praznicul cel mare al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Mesia cel mult așteptat. a slujit slujba privegherii și a Sfintei Liturghii alături de un sobor restrâns de persoane, la , . La sfârșitul privegherii, acesta a primit colindători din eparhia Sucevei, sfătuindu-i să păstreze și să mențină tradițiile neamului românesc, așa cum au fost lăsate din străbuni.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons