Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfintii Mucenici Evstratie, Avxentie, Evghenie, Mardarie și Orest, Galati 2019
decembrie 26, 2019
Sfântul Ierarh Modest și Sfântul Mucenic Sebastian – Fălticeni 2019
ianuarie 3, 2020
Arata tot

Duminica XXVIII  după Rusalii, Timișoara 2019

                 În Duminica XXVIII  după Rusalii, numită și a Sfinților Strămoși a fost rânduit de către Sfinții Părinți citirea pericopei evanghelice care ni-L prezintă pe Mântuitorul spunând o nouă parabolă ucenicilor și celor care Îl ascultau. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre Cina cea mare, pe care a pregătit-o Stăpânul, chemându-i mai întâi pe cei alesși. Aceștia însă, ridicând diferite pretexte și refuzând să participe la cină. Cu toții suntem chemați la viața în Hristos, la „Nunta”, sau „Cina de taină” pregatită de Dumnezeu. Numai că, adeseori, și noi, ca și cei din pericopa aceasta, invocăm diferite pretexte. Unul, zice, și-a luat țarina, altul și-a luat cinci perechi de boi, iar cel de-al treilea și-a luat femeie. Toate, pretexte pentru a nu „cina” împreună cu Dumnezeu.
                 Toți suntem chemași la acest ospăț. Nu însă toți și aleși. Domnul va spune altcândva: “Mulți chemați, puțini aleși“. De ce? “Ales devine cel ce răspunde la chemare“ (Sfântul Chiril al Alexandriei).
                 Chemarea Evangheliei de astăzi este, prin urmare, să venim la Cina lui Dumnezeu. Să lăsăm pretextele! Să lăsăm scuzele care ne fac să tot amânăm pocăința, întâlnirea cu El, Spovedania, Împărtășania mai cu seama — care este Cina Domnului — și toate celelalte fapte bune care ne fac vrednici să îmbrăcăm veșmânt ales de nuntă. Altfel, Evanghelia de astăzi, pe cât este de generoasă, chemându-i pe toți, pe atât se arată de aspră cu cei ce îmbracă „veșmânt străin de Dumnezeu”.
                În această zi s-a săvârșit prima slujbă în noul locaș din situat pe strada Păstorilor nr 5. La eveniment au participat PS Sofronie Suceveanul, și alături de un sobor de preoți și diaconi.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons