Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Toronto 2018
noiembrie 22, 2018
Duminica Orbului din Ierihon – Fălticeni 2018
decembrie 17, 2018
Arata tot

Duminica XXVI după Cincizecime – Bogatul căruia i-a rodit țarina – 2018

               În această duminică, a XXVI-a dupa Cincizecime, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne prezintă o nouă pildă spusă de Mântuitorul Hristos ucenicilor Săi.
               Avem în față din nou, un bogat, unul căruia i-a rodit țarina din belșug. Robit de nesaț și lăcomie acesta își îndreaptă gândul și inima spre cele lumești. În loc să mulțumească lui Dumnezeu pentru cele dobândite, să-și plece ochii spre cel flămând, gol și însetat, acesta, robit de egoism gândește că tot ce dobândise se datorează întru totul sieși. Dacă în mintea sa ar fi fost dreapta socoteală și în inima lui frica de Dumnezeu, acesta ar fi cugetat că toată avuția este a lui Dumnezeu și Dumnezeu o da cui voiește, însă el, cu inima împietrită, iubitor de avere, căci cât de mult ar avea mai mult își dorește, a hotărât că va strica hambarele și mai mari le va zidi. În nebunia sa a uitat de moarte, se vede nemuritor, prin cuvintele „suflete, ai multe bunătăți strânse pe multi ani, mănâncă, bea odihnește-te…”. Nu gândește ca va muri și tot ce a adunat nu-i va mai fi de folos și mai mult, se va risipi.
               Prin această pildă Mântuitorul nu condamna bogăția, căci sunt exemple în Scriptură și de bogați plăcuți lui Dumnezeu, însă condamnă iubirea de avuție și egoismul, căci de aici se nasc și alte păcate: necredința, răzbunarea, invidia. Acestea pot fi vindecate doar prin dăruire, deschidere către aproapele, iubire care este cea mai desăvârșită dintre toate virtuțile creștine.
              În această duminică a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul din ținutul .             

 

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons