Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Sfințirea bisericii Mărăști, Vrancea 2018
septembrie 6, 2018
Sfințirea bisericii „Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava 2018
septembrie 18, 2018
Arata tot

Duminica XV după Cincizecime – Sfințire Bumbești-Jiu, 2018

                În duminica XV după Cincizecime, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea și Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu și cea de aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că “Dumnezeu este dragoste și cel ce rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el“ (I Ioan 4, 16).
                Marele Apostol Pavel, vasul alegerii și gura lui Hristos, arătând că dragostea dumnezeiască este cea mai mare virtute, zice: “Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea“ (I Corinteni 13, 13). În alt loc al Sfintei Scripturi, auzim: “Dragostea este plinirea Legii“ (Romani 13, 10; Galateni 5, 14), și “legătura desăvârșirii“ (Coloseni 3, 14). De-ar avea cineva toate darurile și toate faptele bune, fără dragostea dumnezeiască nu are nimic bun și nimic nu folosește fără iubirea de Dumnezeu (I Corinteni 13, 1-4).
Deci, înțelegând cât de mare este comoara cea neprețuită a dragostei de Dumnezeu, în cele ce urmează vom vorbi câte ceva despre această preasfântă virtute. Mai întâi, să punem o întrebare: prin ce virtuți câștigă omul dragostea de Dumnezeu? La această întrebare vom răspunde cu mărturii de la Sfinții Părinți, care zic: „Toate virtuțile ajută mintea omului să câștige dragostea dumnezeiască, dar mai mult decât toate, rugăciunea cea curată, căci prin aceasta, mintea, zburând către Dumnezeu, iese afară din toate cele ce sunt” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia II, op. cit. p. 39). La fel învață și dumnezeiescul părinte Isaac Sirul care zice: „Dragostea se naște din rugăciune”.
                 Dar trebuie să știm că alta este dragostea de Dumnezeu ce se câștigă prin rugăciunea cea curată, și alta este dragostea de Dumnezeu, ca energie necreată și ca dar de sus.
Acest lucru îl arată Sfântul Diadoh al Foticeii, zicând: „Alta este dragostea sufletului și alta este aceea ce vine în el de la Duhul Sfânt. Dragostea dintâi este moderată și pusă în mișcare de voința noastră, atunci când vrem; de aceea este și răpită ușor de duhurile cele necurate, când nu ținem cu tărie la hotărârea noastră. Cealaltă, așa de mult aprinde sufletul de dragostea către Dumnezeu, încât toate părțile lui se lipesc de dulceața cea negrăită și infinită, căci mintea umplându-se atunci de lucrarea duhovnicească, se face ca un izvor din care țâșnește dragostea și bucuria” (Pr. D. Stăniloae, Teologia morală, volumul 3, 1981, pagina 256). Așadar, trebuie să înțelegem că în dragostea naturală este activ și omul. Însă mai presus de această treaptă se află cea în care lucrează dragostea lui Dumnezeu prin rugăciune curată și prin energie necreată dumnezeiască, ca dar al lui Dumnezeu.
Dar să ne punem o întrebare: prin ce cunoaște omul că a ajuns la dragostea de Dumnezeu? La aceasta vă răspundem tot cu mărturii din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți. Iată ce avem a zice. Creștinul care a dobândit această preafericită și neprețuită virtute a dragostei de Dumnezeu, mai întâi are îndelungă răbdare, nu pizmuiește, nu se semețește, “nu se trufește, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă“ (I Corinteni 13, 4-7).
                 Astfel, urmând Cuvântul Evangheliei drept pildă de învățătură, mulțime de credincioși alături de 4 episcopi din Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania(, PS Antonie Ploieșteanul, și ) și de un sobor de preoți au participat la slujba sfințirii Bisericii din cadrul schitului cu hramul „A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Bumbești-Jiu, județul Gorj, precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Această mănăstire a fost atacată de un puternic incendiu în urmă cu 3 ani, incendiu în urma căruia au ars blocul de chilii și biserica. Însă, cu binecuvântarea Împăratului a toate, s-au reconstruit atât corpul de chilii cât și clădirea bisericii sfințită în această zi.

Dumnezeului nostru slavă în veci! Amin.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons