Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Botezul Domnului – Rădășeni, 2022
ianuarie 22, 2022
Predica IPS Silvestru Onofrei despre forul de conducere al Bisericii
ianuarie 30, 2022
Arata tot

Cuvânt lămuritor cu privire la problemele actuale ale Bisericii

Așa după cum am afirmat de multe ori, mediul online nu este locul unde ar trebui expuse și dezbătute problemele bisericii, deoarece pot apărea niște controverse și neînțelegeri greu de clarificat. Sfântul Sinod se întrunește fizic, în ședințe, dezbat și lămuresc situațiile apărute în biserică apoi deciziile și hotărârile sunt comunicate credincioșilor prin intermediul preoților. Dacă au unele nelămuriri sau unele propuneri, credincioșii se adresează preoților iar aceștia, la rândul lor, transmit Sfântului Sinod. Aceasta este calea duhovnicească și binecuvântată de Sfinții Părinți prin care se face comunicarea, în cadrul Bisericii, între credincioși și cler. Procedând astfel, chestiunile ce privesc Biserica rămân în interiorul Bisericii, și putem împlini cuvântul care zice ,,Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta”. Biserica este Trupul lui Hristos și marea familie a credincioșilor. Așa cum într-o familie copiii discută cu părinții și își primesc sfaturile de la aceștia, tot astfel în marea familie a credincioșilor, care este Biserica, situațiile apărute se discută între credincioși și cler, aceștia întâlnindu-se fizic.

Respectând acest principiu, nu am dorit să intrăm în polemici cu cei care atacă Biserica și pe slujitorii ei, în mediul online. Am avut încredere în capacitatea de înțelegere a credincioșilor, considerând că cei care au puțin discernământ își vor da ușor seama că toată activitatea dușmanilor Bisericii din mediul online este păgubitoare pentru Biserică și nu este demnă de luat în seamă. Dar, puii de năpârci, infiltrați în pântecele bisericii își varsă otrava din ce în ce mai mult. Ne temem ca această otravă să nu atingă sufletele credincioșilor și ne vedem nevoiți să folosim și noi mediul online în scopul de a deschide ochii celor ce riscă să fie amăgiți de vicleșugul acestor dușmani ai lui Hristos. Nu dorim ca acest comunicat să fie un gen de cancan și de aceea nu vom răspunde la toate postările din ultimul timp prin care a fost atacată Biserica și slujitorii ei. Ca răspuns la postările de până acum, vom rezuma spunând doar atât: dușmanii bisericii, cei ce s-au infiltrat în anturajul IPS Vlasie, s-au folosit de numele și imaginea acestuia pentru a isca tulburări în rândul credincioșilor. Pentru a fi credibili în ceea ce afirmăm, vom aduce și puține dovezi, din care se va cunoaște fățărnicia și josnicia acestor persoane. Ne vom axa, în special, pe o postare foarte înșelătoare apărută recent. Caracterul înșelător al acestei postări este și motivul pentru care am decis să folosim mediul online și să avertizăm credincioșii spre a nu se lăsa înșelați.

În data de 14/27.01.2022, persoana care administrează contul de facebook „Ioana Damian”, a cărui descriere este :”pagina este un PAMFLET”, a postat un comunicat adresat episcopilor și preoților din biserica noastră. Autorul atașează acestui comunicat semnătura electronică a IPS Vlasie, vrând ca cele menționate să constituie mesajul Mitropolitului Vlasie către clericii bisericii noastre. Dovadă că acest document nu este alcătuit de IPS Vlasie este faptul că cei ce l-au compus își arată teama de a nu fi descoperiți și de aceea au simțit nevoia să specifice că nu ei sunt cei ce au scris. De asemenea, pe parcursul textului, se observă că sunt expuse aceleași idei și „principii” ce se găsesc și în postările din ultima vreme de pe conturile „Ioana Damian”, „Ana Nicușor”, „Maica Ana”, „Petrel Dascălu” (precum și alte conturi fictive create pentru a da impresia că sunt o comunitate numeroasă). Considerăm că cele menționate în această scrisoare, nu sunt decât o nouă tactică înșelătoare. Dacă prin agresivitatea și limbajul vulgar folosite până acum nu au reușit să își atingă scopul, de această dată au recurs la un șiretlic prin care să atingă inima celor sensibili și fără răutate. Faptul că este doar o tactică fățarnică este dovedit din comentariile ce au urmat documentului în cauză. În comunicat se dă de înțeles că se dorește încheierea „războiului” dar în comentariile de după își arată otrava, instigând credincioșii la agresivitate. Prin postările de pe conturile „Ana Nicușor” și „Maica Ana”, schimonahia Rafaela (dacă o putem numi așa) încearcă să determine credincioșii să vină la Mănăstirea Slătioara și să facă tulburare în ziua în care este convocată Adunarea Națională Bisericească. Până nu demult, această femeie se considera nedreptățită de cei ce o acuzau că se implică în problemele bisericii, prin poziția pe care o are lângă IPS Vlasie. Este cunoscut faptul că dușmanii nu își pot ascunde mult timp otrava. Așa și această femeie nu a putut să mai țină ascuns planul său diabolic ci își arată adevăratele intenții, tulburând poporul și instigând la violență. Cine are un dram de înțelegere poate observa limpede caracterul dușmănos și limbajul vulgar ce nu se potrivesc unei schimonahii. Se laudă cu faptul că a stat o perioadă lungă lângă IPS Vlasie, dar din atitudinea și vocabularul pe care le are, se vede că nu a învățat nimic din ce se cădea să învețe de la un ierarh, ci dimpotrivă, ea a fost cea care l-a molipsit pe mitropolit cu otrava ce zace în sufletul ei și cu caracterul ei golănesc. Dureros este faptul că IPS Vlasie s-a lăsat atras în jocul ei murdar. Ea a fost cea care l-a determinat să se expună în mediul online cu lucruri ce nu îi fac cinste. Deși pozează în nevinovată, există dovada faptului că ea este cea care îl implică pe IPS Vlasie în tot felul de jocuri rușinoase și murdare.

În scrisoarea de care ne este vorba, cei ce au compus textul atribuit mitropolitului, se plâng de faptul că activitatea lor a fost dată în vileag și sunt vădiți ca fiind regizorii din spatele interviurilor din mediul online în care apare IPS Vlasie. Ca dovadă pentru acest lucru avem mărturisirea „reporterului” ce l-a intervievat pe IPS Vlasie după ședința din 1/14.12.2021 de la Slătioara, interviu ce a fost postat în mediul online. „Reporterul” amintit ne-a relatat că: în urma postării unui comentariu pe facebook a fost abordat de schimonahia Rafaela, aceasta dorind să știe mai exact intențiile sale și al cui simpatizant este. Aflând că se poate folosi de el, au început regizarea interviului. Ca explicație și scuză pentru faptul că realizează un interviu regizat, i-au menționat că „Biserica se află într-o situație de criză și în astfel de situații e permis să se facă compromisuri”. În continuare i-au comunicat întrebările pe care urma să i le adreseze mitropolitului, și în aceste condiții a urmat înregistrarea interviului. Dovadă a regizării interviului este și faptul că cel ce a pus întrebările nu cunoaște termenii bisericești specifici și a avut dificultăți la citirea întrebărilor. Cam așa au stat lucrurile și în cazul interviului acordat lui Gabriel Ilășoaia. Acesta recunoaște că schimonahia Rafaela a fost cea care l-a abordat și i-a mijlocit accesul la IPS Vlasie.

Dacă urmărim textul ultimului comunicat al IPS Vlasie , observăm că scopul său este acela de a lua apărarea celor din anturajul său, care atacă Biserica. În începutul scrisorii este menționat faptul că IPS Vlasie își are domiciliul în Fălticeni încă dinainte de a fi hirotoniți unii dintre episcopi și preoți. În mod normal domiciliul mitropolitului nu are nimic în comun cu hirotoniile amintite. Dar această afirmație redă, cu alte cuvinte, ceea ce Schim. Rafaela a spus în repetate rânduri, și anume, faptul că episcopii și preoții ar fi fost de acord în trecut cu relația dintre IPS Vlasie și Schim. Rafaela, precum și cu conviețuirea lor în apartamentul din Fălticeni. Referitor la aceasta declarăm cu fermitate că nici un episcop și nici un preot (în afară de unul sau doi care au interese ascunse) nu a fost vreodată de acord cu această relație. Mărturie este dosarul cu procesele verbale ce arată că în nenumărate rânduri i s-a cerut mitropolitului să renunțe la această femeie vicleană. Singura greșeală pe care au făcut-o episcopii și ceilalți clerici a fost tolerarea acestei relații, de dragul păcii și încrederea acordată mitropolitului, când acesta a promis că nu va permite acestei femei să se implice în problemele bisericii.

În ultimul an IPS Vlasie nu a dorit să participe la ședințele Sfântului Sinod, a refuzat vizitele unor episcopi la spital sau la apartament, a refuzat ajutorul financiar al obșii Mănăstirii Slătioara și, în general, a refuzat orice mod de comunicare cu majoritatea clericilor din biserica noastră. Dar cu toate acestea în scrisoarea amintită, menționează că nu a fost consultat și că există dezinteres față de persoana sa ca întâistătător al bisericii. Deși schim. Rafaela restricționează accesul tuturor la IPS Vlasie, în scrisoare, acesta se arată trist pentru faptul că nu are ocazia să îmbrățișeze pe toată lumea, cu dragoste.

În continuare, în scrisoare se menționează din nou faptul că membrii Sfântului Sinod doresc îndepărtarea mitropolitului și preluarea funcției sale. Apoi este folosit numele lui Dumnezeu pentru a înfricoșa cu pedepse. În aceste condiții apelăm și noi la Dumnezeu și credem cu tărie că El, care știe inimile tuturor, știe că nimeni nu a dorit niciodată să preia în mod abuziv funcția de mitropolit. În acest sens, dorim să amintim că deși IPS Vlasie a pierdut funcția de întâistătător, are încă cinstea episcopiei, precum și drepturile de slujire aferente acestei trepte. Suntem convinși că dacă va avea putină smerenie, așa cum cerem de la Dumnezeu în fiecare dimineață, când ne rugăm, și așa cum impune cinul călugăresc, din care face parte, va accepta faptul că funcțiile sunt trecătoare și, așa cum pe primim, le putem și pierde.

Mai urmează în scrisoare o serie de binecuvântări alternate cu blesteme. De aici ne dăm seama de instabilitatea celor care au compus acest text. Nu poți binecuvânta și blestema în același timp.
După cum am spus la început credem că această scrisoare are ca scop sensibilizarea celor care nu cunosc problemele apărute în Biserică, datorate relației dintre IPS Vlasie și schimonahia Rafaela. Chiar dacă acest text ar fi fost compus de IPS Vlasie, nu înțelegem de ce acuză Sfântul Sinod pentru faptul că a ajuns în această situație. Această femeie este cea care l-a distrus din punct de vedere moral și duhovnicesc. Tot ea este cea care i-a murdărit imaginea, transformându-l din Întâistătătorul Bisericii într-un familist de rând. Oare de ce ar trebui sa ne simțim noi vinovați pentru faptul că a permis acestei femei să îl ruineze din toate punctele de vedere? Toate încercările noastre de a-l scoate de sub influența ei au fost în zadar. Noi îl asigurăm că în momentul în care va dori să renunțe la această femeie, vom fi primii care îl vom ajuta să facă acest lucru.

Nu ne stă în caracter să scoatem în evidență greșelile cuiva, mai ales în mediul online, dar ne vedem nevoiți să informăm enoriașii bisericii noastre cu privire la tulburarea pe care a făcut-o această femeie în Biserică și să arătăm că eliminarea ei din anturajul IPS Vlasie, și implicit din conducerea bisericii, este absolut necesară. Dacă ar mai fi fost lăsată să influențeze mersul bisericii noastre, ea ar fi predat valorile noastre duhovnicești în mâna persoanelor dubioase, din afara bisericii. Am mai amintit, în câteva rânduri, despre o conversație (înregistrare audio) pe care această femeie o are cu un „actor” ce îmbracă reverenda, murdărind imaginea clericilor bisericii. Pentru a arăta cât de păguboasă este pentru biserică relația pe care o are schimonahia Rafaela cu cei din afara bisericii, vom menționa câteva aspecte din această conversație, iar la sfârșit vom atașa un document video din care se poate înțelege ce fel de persoană este „părintele” cu care această femeie împărtășește problemele bisericii. Această conversație dovedește că, pentru Schim. Rafaela, sănătatea mitropolitului ocupă un loc inferior, pe primul loc fiind manevrarea activității bisericești, după placul său. Astfel, ea își arată nemulțumirea pentru că membrii Sfântului Sinod nu se consultă cu ea în planificarea evenimentelor bisericești. Îi numește incompetenți pe ierarhii bisericii noastre. Acuză obștea Mănăstirii Slătioara că a provocat moartea Episcopului Ghenadie și că vor să facă cu IPS Vlasie tot așa. Se laudă cu faptul că mereu i-a plăcut să îmbrace haine scumpe, să folosească parfumuri scumpe (Gucci) și să arate ca o doamnă din înalta societate, pentru a avea intrare la oamenii din funcții înalte. Îndeamnă această persoană dubioasă să posteze în mediul online afirmații jignitoare la adresa episcopilor. Recunoaște că „l-am scos la slujbe (pe IPS Vlasie n.e.) pentru că îmi trebuiau bani”. Îi face cunoscut acestuia faptul că doarme împreună cu IPS Vlasie cu scuza că îl îngrijește ca pe un copil. Aduce jigniri urâte celui mai vechi episcop al nostru – PS Demosten. Acuză obștea Mănăstirii Slătioara că a provocat moartea Ieromonahului Bonifatie. Deși afirmă că nu se bagă în problemele bisericii, în această convorbire se laudă că va merge la Secretariatul de Stat pentru Culte, în încercarea de a diminua drepturile episcopilor noștri.
Nu ne-a făcut plăcere să ascultăm această conversație și nici să o comentăm, dar am simțit nevoia să arătăm cât de periculoasă este această femeie și ce persoane dubioase aduce în anturajul mitropolitului.

În încheiere am dori să adresăm un îndemn:
Iubiți creștini, având în vedere cele menționate mai sus și tulburarea apărută în biserică din cauza activității murdare a acestei femei din mediul online, vă sfătuim să nu vă mai pierdeți timpul cu studierea postărilor de pe diferite rețele de socializare, ci să folosiți timpul liber pe care îl aveți pentru a-L ruga pe Dumnezeu să aducă pace în Biserica noastră și să ne întărească în lupta cu ispitele care vin din interior și din exterior. Nu avem nimic de ascuns și fiecare creștin care vrea să se informeze, se poate consulta cu preotul paroh sau cu episcopul locului. În funcție de poziția pe care o ocupă în Biserică, fiecare are drepturi și îndatoriri. Rugăm creștinii de rând să lase în seama Sfântului Sinod problemele care nu sunt de competența lor. Prin această rugăminte nu dorim să defăimăm creștinii de rând ci ne arătăm dorința de a nu-i îngreuia cu probleme care îi depășesc. Nu lucrăm nimic în secret și vom face cunoscute creștinilor Hotărârile Sinodale care îi privesc. Sfântul Apostol Pavel spune „Și osebiri slujbelor sunt, iar același Domn. Și osebiri lucrărilor sunt, iar același Dumnezeu este care lucrează toate întru toți.” (I Corinteni 12; 4,5). Iată ce frumos ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel să ne vedem fiecare de slujba noastră căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Iar în ceea ce privește dogmele bisericii, Sfântul Grigorie Teologul ne arată că nu i-a fost dat fiecărui om să teologhisească ci ierarhilor Bisericii. Episcopii se vor mântui purtând grija de turmă, iar turma se va mântui făcând ascultare de preoți și episcopi. De aceea vă rugăm să nu vă riscați mântuirea, implicându-vă în probleme care vă depășesc.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi înțelepțească pe cei ce tulbură Biserica, să aducă pace bisericii și nouă tuturor să ne dea cele de folos în lumea aceasta, iar în viața veșnică să ne dea Împărăția Sa.

 

PS EPISCOP
SOFRONIE SUCEVEANUL

Dovezi in legătură cu comportamentul de pe rețelele de socializare al schimonahiei Rafaela:

 

Discuție telefonică între sch. Rafaela și un fals preot:

 

Imagini cu falsul preot menționat anterior:

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons