Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul"
Pagina oficială a Mănăstirii

Duminica fiului risipitor și Sfântul Mucenic Vlasie, 2019
februarie 25, 2019
Duminica Sfântului Ierarh Grigore Palama și Sfântul Ierarh Sofronie Patriarhul Ierusalimului
martie 26, 2019
Arata tot

Apel la unitate în BISERICA noastră ORTODOXĂ

                Frații mei întru Domnul Hristos,

                Societatea, în ziua de astăzi, se confruntă cu o serie de momente de răscruce, pline de hulă, răutăți, ispite și încercări de dezbinare, asa cum nu au mai fost niciodată. Omul ajunge să nu mai aibă credință, compasiune, iubire față de aproapele și altruism, ci ajunge să fie modelat după prototipul „omului nou”, om al cărui inimă nu mai poate primi pe Dumnezeu și iubirea Lui, om al cărui suflet este ancorat în comoditatea și bogăția lumii acesteia trecătoare. Tocmai comoditatea și împietrirea inimii îl fac pe acest om să uite de legile firii, de normalitate și de bun-simț și să accepte ceea ce este neconform, odios și dezgustător.
                Toate națiunile sunt presate de Organizația Națiunilor Unite, de masoni și de structurile naționale spre a legaliza homosexualitatea și toate urâciunile sodomiste, conform unui grafic de Globalizare bine gândit. Homosexualitatea distruge toate valorile morale, spirituale și fizice, distruge instituția familiei, încalcă Legea Lui Dumnezeu și îndeamnă poporul la satanism, ceea ce ne face pe noi, creștinii ortodocși, să intrăm de multe ori în discuții contradictorii cu adepții modernismului mizerabil și ocult.
Conform Sfintei Scripturi, noi, creștini ortodocși fiind, suntem datori să condamnăm aceste așa zise diversități și toleranțe și pentru acest lucru suntem considerați dușmanii sistemului, suntem catalogați ca fiind retrograzi, învechiți, depășiți și inamici ai modernizării și dezvoltării societății. De altfel, Sfântul Antonie cel Mare proorocește: „va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor vedea pe cineva ca nu înnebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea nebuniei lor!”
Am rugămintea de a nu intra în discuții inutile despre mizeriile inventate în care vă atrag ereticii și schismaticii cu fel și fel de informații mincinoase pentru ca să vă prindă în mrejele clevetirii și bârfei. Ei sunt puși să facă asta și majoritatea sunt și plătiți pentru a face tot ce le stă în putință să ne slăbească credința și a ne dezbina. „Nu judeca și nu vei fi judecat”
               Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România ia hotărâri înțelepte, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru bunul mers al bisericii noastre și, implicit, al creștinilor, hotărâri care sunt judecate, contestate și dezbătute de mulți „analiști” cu scopul de a vă face să credeți că Biserica e în afara legii sau că nu lucrează în mod eficient. Fiți cu luare aminte la ce auziti și vedeti, totul e fals și murdar, făcut să distrugă ceea ce a mai rămas din dreapta credință.
                „Bârfa și clevetirea au apărut odată cu omul și vor pieri odată cu el, doar înțelepciunea creștină ne poate ajuta să nu cădem în capcana acestui păcat mare”.
                „Şi a zis şarpele către femeie: «Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?» Iar femeia a zis către şarpe: «Roade din pomii raiului putem să mâncăm; Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: ««Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!»» .» Atunci şarpele a zis către femeie: «Nu, nu veţi muri! Dar
Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul». De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.“ (Facerea 3, 1-6) Aici găsim esenţa bârfei: colportarea unui lucru rău despre cineva, cu un anumit scop. Diavolul lasă de înţeles Evei că Dumnezeu este un mincinos, doar pentru a reuşi să o păcălească şi să o determine să mănânce din pomul din care Dumnezeu îi interzisese. Acceptând bârfa, omul devine el însuşi un potenţial bârfitor. Acest lucru se observă imediat după ce Dumnezeu află că primii oameni i-au încălcat porunca. Când întreabă pe Adam şi Eva de ce au încălcat porunca, răspunsurile lor conţin şi o parte de bârfă. Adam răspunde: „Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Aşadar, după Adam, Eva era de vină că el mâncase. Iată că primul bârfitor este bărbatul. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că răspunzând aşa, aruncă vina direct pe Dumnezeu, că doar El îi dăduse femeia. Aşadar, altă caracteristică a bârfitorului: laşitatea. Apoi, Eva face acelaşi lucru, dând vina pe şarpe, ca şi cum ea nu ar fi avut nici un aport la propria-i alegere. În acest fel, cei doi protopărinţi ai neamului omenesc devin primii bârfitori ai lumii. Iar de atunci, bârfa a continuat să provoace probleme societăţii. Din acest motiv, fiind o carte a îndreptării şi desăvârşirii, Sfanta Scriptură, are foarte mare grijă să îndrume pe om să nu bârfească.
                Revenind la oile și lupii nostri, tot ceea ce se vehiculează pe toate căile este mai mult decât fals și rău intenționat, pentru distrugerea ultimei redute împotriva înscăunării lui antichrist, Sfânta noastră Biserică.

                Papa Francisc sau, așa cum i se mai spune, apostatul, înaintemergătorul lui antichrist, în aceste momente înșelătoare ale expansiunii homosexualității, își dă arama pe față aprobând în mod deschis aceste urâciuni ale satanismului. Proorociile sunt întocmai cu vremurile actuale, statui ale satanei sunt dezvelite cu mare fast în piețe importante din această lume, lume care face orice să ne spună și să ne convingă că Dumnezeu nu există, ca Papa este Dumnezeu (conform ereziei catolice – infailibilitatea papală) și ca Satana este un salvator al omenirii. Totuși, ei pe de altă parte ne spun că „mesia” al lor va veni în curând și va mântui lumea, dar vai de cei ce așteaptă mântuirea de la el. „A Domnului este mântuirea și peste poporul Său binecuvântarea Sa”, spune în mod deslușit Proorocul și Psalmistul David.
                Oare am uitat că Satana a fost izgonit și pedepsit de Dumnezeu pentru mândrie? Drept pentru care nădăjduiesc că înțelegeți că Dumnezeu izgonește și nu poate fi izgonit! Oare să se fi schimbat satana și să vină în lume să facă bine după ce 7527 de ani a facut rău? Nu vă faceți iluzii, satana nu va face bine nimănui, nici chiar celor care-l slugărnicesc. Chiar la sfârșitul veacurilor Satana împreună cu toți îngerii lui vor fi chinuiți pe vecie în iadul care „este pregătit diavolului și îngerilor lui”. Dumnezeu a așteptat întotdeauna întoarcerea omului. Noi să fim însă atât chemați cât și aleși. E atât de simplu să fim cei aleși! Nu ni se cer sacrificii mucenicești, ci doar să nu ne părăsim credința, să nu ne lăsăm ademeniți de avantajele noii ordini mondiale satanice și să refuzăm însemnarea cu semnul fiarei, cu orice preț.
                De aceea, în înțelepciunea Sa nemărginită, Mântuitorul ne-a prevenit cu exactitate, prin pilde, ceea ce va veni la sfârșitul veacurilor, pentru ca toți cei ce cred întru El să se ferească de pericole:
                „Asemenea este împărăţia cerurilor cu a omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim? El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul. Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea; După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea, Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă”.
                O altă pildă este aceasta: „Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi. Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, Doamne. Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi.”
                Pildele acestea le-a spus Însuși Mântuitorul Hristos și trebuie să le păstrăm și să le respectăm cu sfințenie, pentru că vremurile sunt aproape, când El va veni și ne va cere socoteala despre cele ce le facem acum.
                Sfânta noastră Biserică, comunitatea noastră ortodoxă, și fiecare dintre noi, să luptăm cu înțelepciune, cu post și rugăciune, cu smerenie, cu milostenie și toate darurile creștine, împotriva răului. Numai cu aceste arme putem învinge, precum și Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, spune: „Drept aceea, îmbrăcaţi vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului!”.
                În loc să căutați vrajba, să judecați, să clevetiți sau să batjocoriți pe aproapele vostru, rugați-vă pentru el, îndrumați-l, iubiți oamenii așa cum sunt ei, așa cum Hristos vă iubește și pe voi, necondiționat.
                „Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”.

                Iubiților credincioși,
                Înainte de a intreprinde ceva, înainte de a judeca, de a dușmăni, de a cleveti, de a sfătui sau de a îndruma, cereți sfatul duhovnicului vostru, a preotului din parohia voastră, a episcopilor și nu încercați să rezolvați o problema care nu vă aparține, nu e a voastră și a cărei rezolvare nu depinde de voi. „Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au auzit.” (Matei 13.10-17)
                Biserica noastră Sobornicească și Apostolească a rezistat timp de 2000 de ani neclintită datorită unității creștinilor, dar și ascultării față de Hristos, față de Canoanele Bisericii, față de arhierei și preoți. Vă cer în numele Sfântului Sinod al BOSVR, și mai ales în numele Domnului nostru Iisus Hristos, păstrați această unitate până la sfârșit, păstrați-vă credința și demnitatea creștină, numai așa vom dobândi Împărăția Cerurilor și pe pământ pace și înțelegere.

                               ….și fiti cu luare aminte și cu băgare de seamă, spre a dobândi Raiul cel făgăduit!

P.S. EPISCOP SOFRONIE SUCEVEANUL

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons